skupina periodicka tabulka kovy alkalickych zemin

Kovy alkalických zemín

Kovy alkalických zemín Týmto názvom označujeme niektoré prvky II.A skupiny, ale nie všetkých šesť prvkov z II.A skupiny sa radí medzi kovy alkalických zemín. Patria sem len štyri prvky s podobnými vlastnosťami: vápnik, stroncium, bárium a rádium.  Berýlium a horčík sa od nich svojimi vlastnosťami líšia. V rámci periodickej tabuľky sú v rovnakej skupine, ale neradíme ich medzi kovy alkalických Read more…

alkalicke kovy periodicka tabulka

Alkalické kovy

Alkalické kovy Medzi alkalické kovy zaraďujeme prvky I.A skupiny, okrem vodíka – lítium, sodík, draslík, rubídium, cézium a francium. Tieto prvky sú veľmi reaktívne, čo spôsobuje nízky počet elektrónov na ich valenčných vrstvách – majú iba jeden. Ten veľmi ľahko strácajú a tvoria katióny – ich oxidačné číslo v zlúčeninách je výhradne I. Read more…

periodická sústava prvkov

Periodická sústava prvkov

Periodická sústava prvkov je zobrazená v tabuľke, kde sa nachádzajú všetky dosiaľ známe chemické prvky, podľa periodického zákona (vlastnosti prvkov sú periodickou funkciou ich protónového čísla).  Jej zostavenie sa pripisuje ruskému vedcovi D.I. Mendelejovovi, podľa ktorého je Perodická sústava prvkov pomenovaná. V roku 1869 prvý raz uverejnil článok, v ktorom vysvetlil svoj Read more…

Elektrónová konfigurácia

Elektrónová konfigurácia Elektrónová konfigurácia nám ukazuje (popisuje) obsadenie orbitálov konkrétneho atómu elektrónmi.  Vysvetlime si to podrobne: Obal každého atómu je tvorený elektrónmi.  Vieme vypočítať hodnotu pravdepodobnosti, s akou sa elektrón vyskytuje na danom mieste v obale atómu. Tá sa nazýva elektrónová hustota.   Oblasti, ktoré ju majú najvyššiu (najhustejší výskyt elektrónov) sa nazývajú orbitály. Orbitály sú Read more…

atom

Atóm

Atóm Atóm je základnou stavebnou časticou všetkých prvkov, všetkej hmoty. Tvorí ho jadro a elektrónový obal. V jadre atómu sa nachádzajú protóny a neutróny, spoločným názvom nukleóny. Na úvod trochu histórie 1) Približne 400 rokov pred Kristom skúmal stavbu predmetov antický filozof Leukipos a jeho žiak Demokritos. Demokritos vyslovil myšlienku, že Read more…

Instagram