Louis de Broglie

Narodil sa vo francúzskej šľachtickej rodine roku 1892. Zaujímal sa o vedu, až začal študovať fyziku. V roku 1924 matematicky dokázal, že častice hmoty sa môžu správať ako svetelné a iné energetické vlny. O päť rokov neskôr, roku 1929 získal Nobelovu cenu za fyziku. Zomrel v roku 1987. Zdroje: HAŠKOVEC, Read more…

Niels Bohr

Narodil sa v Kodani (1885) a svoje štúdium ukončil pod vedením Ernesta Rutherforda. V roku 1913 prišiel s prvým moderným opisom stavby atómu. Elektróny zotrvávajú na energetickej hladine a energiu vyžarujú/prijímajú len vtedy, keď prechádzajú z jednej hladiny na inú. Výskumom atómov vodíka ukázal, ako dokážu elektróny prijímať a vydávať Read more…

Ernest Rutherford

Študoval v Anglicku a na Novom Zélande, kde sa narodil v roku 1871 ako štvrté z dvanástich detí. V roku 1898 sa stal kanadským profesorom, neskôr sa však usadil v anglickom Cambridgi. Spoločne s Thomsonom zistil, že plyny sa dajú ionizovať röntgenovými lúčmi. Významnejším objavom bolo poznanie troch hlavných foriem Read more…

Joseph Thomson

Narodil sa roku 1856 v anglickom Manchesteri. V Cambridgi, kde študoval, sa stal vplyvným a obľúbeným profesorom. V roku 1897 robil pokusy s elektrónovými lúčmi, počas ktorých objavil existenciu častíc dvetisíckrát menších, ako atóm. Nazval ich korpuskuly, dnes sú však známe pod názvom elektróny. V roku 1906 dostal Nobelovu cenu za fyziku. Dožil sa aj momentu, Read more…

Dmitrij Ivanovič Mendelejev

Narodil sa roku 1834 v Toboľsku na Sibíri (Rusko), kde v sklárni svojej matky prišiel do styku s praktickou chémiou. Absolvoval univerzitu v Petrohrade, kde sa po návrate z praxe u nemeckého chemika Roberta Wilhelma Bunsena (1811 – 1899) stal profesorom chémie. Od roku 1892 až do smrti (1907) pracoval Read more…

Elektrónová konfigurácia

Elektrónová konfigurácia Elektrónová konfigurácia nám ukazuje (popisuje) obsadenie orbitálov konkrétneho atómu elektrónmi.  Vysvetlime si to podrobne: Obal každého atómu je tvorený elektrónmi.  Vieme vypočítať hodnotu pravdepodobnosti, s akou sa elektrón vyskytuje na danom mieste v obale atómu. Tá sa nazýva elektrónová hustota.   Oblasti, ktoré ju majú najvyššiu (najhustejší výskyt elektrónov) sa nazývajú orbitály. Orbitály sú Read more…

Instagram