Celý názov: Belgické kráľovstvo

Hlavné mesto: Brusel

Rozloha: 30 518 km2

Počet obyvateľov: 11 267 910

Úradný jazyk: flámsky, francúzsky, nemecký

Hlavné náboženstvo: rímskokatolícke

Typ vlády: federálna konštitučná monarchia

Mena: euro

Susediace štáty: Holandsko, Nemecko, Luxembursko, Francúzsko

Veľké mestá: Brusel, Antverpy, Bruggy, Gent

 

Spolu s Holandskom a Luxemburskom tvoria BENELUX, skupinu troch štátov severne od Francúzska, pri Severnom mori. Brusel, hlavné mesto Belgicka, je spolu s Luxemburgom a Štrasburgom oficiálnym sídlom európskych inštitúcií.

Politickou hlavou štátu je kráľ, pod ním sa nachádza predseda vlády a jednotlivé politické strany. Nerozhoduje sa centralizovane, právomoci sú rozdelené do troch úrovní. Federálna vláda, jazykové spoločenstvá a regióny. Medzi jazykové spoločenstvá patria flámske, francúzske a nemecké, regiónmi sú Flámsko, Valónsko a Brusel. Každá rozhoduje v inej oblasti štátu, sú rovnocenné.

Belgicko je veľmi dobre vyvinutá krajina. Nemajú veľké nerastné bohatstvo, jeho význam ešte klesol po znížení dôležitosti čierneho uhlia.

Hospodárstvo sa sústreďuje hlavne na zahraničný obchod. V roku 2016 boli preňho najdôležitejšie oblasti verejnej správy, obrany, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Ďalej veľkoobchod s maloobchodom, doprava, ubytovanie a stravovacie služby. Až po nich nasleduje priemysel.

Najväčšie množstvo vyvážaných surovín a produktov cestuje do iných krajín Európskej únie, najmä do susedného Nemecka, Francúzska a Holandska. Mimo Európskej únie sú najväčšími príjemcami USA, India a Čína. Vyvážajú sa najmä autá, brúsené diamanty, železo, oceľ, textil a chemické výrobky. Spolu s Holandskom takisto vyváža kvetiny do celého sveta.

Do Belgicka sa suroviny dovážajú takisto predovšetkým z iných štátov EÚ. Okrem týchto krajín prevláda dovoz z USA a Číny. Okrem potravín tvoria dovoz aj prístroje, neopracované diamanty, ropa a výrobky z nej, chemické výrobky a textil.

Nájdeme tu naozaj kvalitnú lodnú dopravu, železničné, aj cestné komunikácie. V Antverpách sa nachádza druhý najväčší prístav v Európe.

poľnohospodárstve sa chová dobytok v množstve, ktoré pokrýva domácu spotrebu. Medzi najvýznamnejšie pestované plodiny patria pšenica, jačmeň, cukrová repa a ovos.

Na pomerne malej ploche žije viac ako 11 miliónov obyvateľov. Hustota zaľudnenia tak dosahuje až 363 obyvateľov na km2. Môže sa pýšiť kvalitnou čokoládou a viac ako tisícimi druhmi pív.

Belgicko leží na západnej strane Európy a napriek malej rozlohe je vďaka svojej polohe ekonomicky dôležité. Nachádza sa v miernom pásme severnej pologule. Na podnebie má vplyv more, zatiaľ čo zimy sú mierne, letá považujeme za studené.

Na východnej a sčasti južnej strane krajiny sa rozprestiera pohorie Ardeny s priemernou výškou 400 m. Najvyšší vrch je Botrange, 694 m. Severozápadne smerom k Severnému moru pokračujú nížinné oblasti. Sever a západ tak zaberá časť Severofrancúzskej nížiny, ktorá sem zasahuje zo severu Francúzska.

Na rozhraní medzi hornatou a nížinatou časťou preteká rieka Meuse, ktorá pokračuje v Holandsku už ako Maas a vlieva sa do Severného mora. Do Meuse vteká Sambre. Vybudovaná tu je rozsiahla sieť kanálov, ktoré spájajú prístavy a historické mestá ako Bruggy a Gent, alebo s hlavným mestom Brusel. Slúži nielen na dopravu, ale aj odvádzanie vody z polí. Väčšina územia BENELUXu leží pod úrovňou hladiny mora, kvôli čomu sa voda musí do kanálov prečerpávať, keďže tie sú vyššie nad zemou.

Vybudované sú takisto vodné hrádze, vďaka ktorým sa podarilo obyvateľov vysušiť plytké moria, tieto územia voláme poldry.

Hlavné mesto Brusel je centrom Európskej únie a takisto je sídlom mnohých orgánov. Môžeme o ňom počuť aj ako o hlavnom meste Európy. Žijú tu ľudia mnohých národností a postupne sa sformovali jednotlivé štvrte. V centre natrafíme na niekoľko známych stavieb, ako napríklad železný model atómu Atómium, alebo fontána cikajúceho chlapčeka.

 

Zdroje:

ČEMAN, R. 2006. SVET zemepisný atlas. Bratislava. MAPA Slovakia

VARLEYOVÁ, MILESOVÁ. 2004. Zemepisná encyklopédia. Bratislava. Mladé letá

MOCKO. 1986. Krajiny sveta. Bratislava. Nakladateľstvo Pravda

PISKUROVÁ. LUKÁČ. 2008. Veľký ilustrovaný atlas sveta a vesmíru. Bratislava. Svojtka & Co

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_sk

https://www.belgium.be/en/about_belgium/country

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: EurópaGeografia

Instagram