Elektrónová konfigurácia

Elektrónová konfigurácia Elektrónová konfigurácia nám ukazuje (popisuje) obsadenie orbitálov konkrétneho atómu elektrónmi.  Vysvetlime si to podrobne: Obal každého atómu je tvorený elektrónmi.  Vieme vypočítať hodnotu pravdepodobnosti, s akou sa elektrón vyskytuje na danom mieste v obale atómu. Tá sa nazýva elektrónová hustota.   Oblasti, ktoré ju majú najvyššiu (najhustejší výskyt elektrónov) sa nazývajú orbitály. Orbitály sú Read more…

Instagram