Chémia je prírodná veda

Zaoberá sa štruktúrou, zložením a vlastnosťami látok a skúma, ako sa môžu meniť na iné látky. Niekedy sa označuje ako centrálna veda, lebo je prepojením medzi biológiou a fyzikou.

Stretávame sa s ňou každodenne, nie len s človekom je spojená už od nepamäti. Poznáme už niekoľko miliónov chemických látok a vedci  skúmajú a 
objavujú stále ďalšie a ďalšie. 

co je chemia

Chémia je rozsiahla veda, člení sa na viacero odborov:

Všeobecná chémia

Zaoberá sa všeobecnými zákonitosťami stavby látok a priebehom chemických dejov. Poznanie týchto zákonitostí nám pomáha predvídať vlastnosti látok a priebeh chemických dejov.

Anorganická chémia

Skúma anorganické látky, teda všetky prvky a zlúčeniny, s výnimkou väčšiny zlúčenín uhlíka. 

voda H2O anorganické zlúčeniny

Organická chémia

Študuje organické látky, z ktorých väčšina sú zlúčeniny uhlíka a vodíka.
Ide napríklad o výrobky z ropy a uhlia. Zapamätáte si ich ľahko aj podľa grafických značiek, ktoré sa používajú ako jednoduchší zápis ich vzorcov.

organická chémia metán

Aplikované odbory

Patrí sem napríklad: 
chémia pre poľnohospodárstvo (agrochémia) – pozostávajúca najmä z výroby hnojív, 
postupy chemickej výroby (chemická technológia), ktorá skúma, ako sa dá výroba chemických látok vylepšiť a optimalizovať, aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Vyvíja  nové špeciálne chemické prípravky a materiály. 
– chémia skúmajúca zloženie látok (analytická chémia) – stanovuje obsah jednotlivých zložiek konkrétnych materiálov a ich zmesí, zisťuje tiež chemické zložky vo vzorkách, robí ich analýzu.

agrochémia hnojivo

Keď chémia hraničí s inými vednými odbormi...

Všetky vedy sa navzájom prelínajú a inak to nie je ani v prípade chémie. Preto máme napríklad: 
biochémiu (hraničí s biológiou),
fyzikálnu chémiu (skúma chemické látky fyzikálnymi metódami), alebo
– geochémiu (chemické zloženie Zeme).

lieky a biochémia

Zdroje:
CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS
BELANOVÁ a spol. 2013. Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky. Bratislava. PRÍRODA
zo školských poznámok šprta


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.