Periodický zákon: Vlastnosti prvkov sa periodicky menia v závislosti od ich protónového čísla.

Zákon zachovania hmotnosti: Hmotnosť reaktantov sa rovná hmotnosti produktov.

Zákon zachovania energie: Energia izolovanej sústavy je v priebehu chemickej reakcie konštantná.

Zákon stálych zlučovacích pomerov: Pomer prvkov alebo súčastí danej zlúčeniny je vždy rovnaký, nezávisí od spôsobu prípravy zlúčeniny.

Zákon násobných zlučovacích pomerov: Ak tvoria dva prvky viac podvojných zlúčenín, potom hmotnosti jedného prvku, ktorý sa zlučuje s rovnakým množstvom druhého prvku, sú vo vzájomných pomeroch, ktoré sa dajú vyjadriť celými malými číslami.

Zákon stálych objemových pomerov: Plyny sa zlučujú v jednoduchých objemových pomeroch.

Avogadrov zákon: V rovnakých objemoch rôznych plynov a pár je pri rovnakom tlaku a teploty rovnaký počet molekúl, teda rovnaký počet molekúl akéhokoľvek plynu má pri rovnakej teplote a tlaku vždy rovnaký objem.

 

Zdroje:

CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS

DVOŘÁČKOVÁ. 2013. Chemie pro každého. Olomouc. Rubico

Categories: Chémia