Ako si ľahko zapamätať značky a názvy prvkov...

Máme pre teba radu:
1) vyber si prvky, ktoré sa máš naučiť

2) všimni si, že značka prvku je odvodená od latinského! a nie slovenského názvu 

3) preto, uč sa naraz! slovenský aj latinský názovak to od teba učiteľka nevyžaduje, aj tak to urob, oplatí sa ti to.

Štipka latinčiny tvojej inteligencii vôbec neuškodí a názvy aj značky si zapamätáš oveľa skôr, lebo ti budú dávať zmysel! 

anorganická chémia hrou

Prečo aj latinsky

Nabifľovať sa, že OLOVO má značku Pb!?? 
Auuu

Ale keď si všimneš, že olovo = plumbum, značka Pb sa už ponúka sama!

Skús to. A napíš nám, či sa ti to osvedčilo 🙂 
Pripravujeme pre teba aj ďalšie pomôcky. Sleduj náš FB a dozvieš sa!

Ak si chceš precvičiť názvy prvkov a značiek chemických prvkov, otvor si KVÍZ a trénuj 

A

aktínium     (SK)
actinium     (LAT)
Ac                 (zn.)

amerícium     (SK)
americium     (LAT)
Am                  (zn.)

antimón      (SK)
stibium       (LAT)
Sb                (zn.)

argón     (SK)
argon     (LAT)
Ar            (zn.)

arzén             (SK)
arsenicum    (LAT)
As                   (zn.)

astát          (SK)
astatium   (LAT)
At               (zn.) 

chemické prvky - abecedne podľa názvu

B

bárium    (SK)
barium    (LAT)
Ba            (zn.)

berkélium    (SK)
berkelium    (LAT)
Bk                  (zn.)

berýlium    (SK)
beryllium   (LAT)
Be               (zn.)

bizmut          (SK)
bismuthum  (LAT)
Bi                   (zn.)

bór            (SK)
borum      (LAT)
B                (zn.)

bórium     (SK)
bohrium   (LAT)
Bh             (zn.) 

bróm         (SK)
bromum  (LAT)
Br              (zn.) 

chemické prvky - abecedne podľa názvu

C

cér         (SK)
cerium  (LAT)
Ce          (zn.)

cézium     (SK)
caesium   (LAT)
Cs              (zn.)

cín            (SK)
stannum  (LAT)
Sn             (zn.)

curium    (SK)
curium    (LAT)
Cm           (zn.)

didaktická hra ChemPlay vzdelávanie chémia základná stredná škola Ivana Kravárová

značky a názvy chemických prvkov ľahko a rýchlo
s hrou
ChemPlay

chemické prvky - abecedne podľa názvu

D

darmstadtium  (SK)
darmstadtium (LAT)
Ds                      (zn.)

draslík    (SK)
kalium    (LAT)
K              (zn.)

dubnium     (SK)
dubnium     (LAT)
Db                (zn.)

dusík              (SK)
nitrogenium  (LAT)
N                     (zn.)

dysprózium   (SK)
dysprosium   (LAT)
Dy                    (zn.)

draslík    (SK)
kalium    (LAT)
K              (zn.)

dubnium     (SK)
dubnium     (LAT)
Db                (zn.)

dusík              (SK)
nitrogenium  (LAT)
N                     (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

E

einsteinium  (SK)
einsteinium  (LAT)
Es                   (zn.)

erbium   (SK)
erbium   (LAT)
Er            (zn.)

európium    (SK)
europium    (LAT)
Eu                 (zn.)

dusík              (SK)
nitrogenium  (LAT)
N                     (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

F

fermium    (SK)
fermium    (LAT)
Fm              (zn.)

fluór         (SK)
fluorum   (LAT)
F               (zn.)

fosfor             (SK)
phosphorus  (LAT)
P                     (zn.)

francium     (SK)
francium     (LAT)
N                   (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

G

gadolínium   (SK)
gadolinium   (LAT)
Gd              (zn.)

gálium      (SK)
gallium     (LAT)
Ga              (zn.)

germánium   (SK)
germanium   (LAT)
Ge                   (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

H

hafnium   (SK)
hafnium   (LAT)
Hf              (zn.)

hasium     (SK)
hassium   (LAT)
Hs              (zn.)

hélium   (SK)
helium   (LAT)
He           (zn.)

hliník           (SK)
aluminium  (LAT)
Al                  (zn.)

holmium   (SK)
holmium   (LAT)
Ho              (zn.)

horčík            (SK)
magnesium  (LAT)
Mg                  (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

Ch

chlór        (SK)
chlorum  (LAT)
Cl              (zn.)

chróm         (SK)
chromium  (LAT)
Cr                (zn.)

fosfor             (SK)
phosphorus  (LAT)
P                     (zn.)

francium     (SK)
francium     (LAT)
N                   (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

I

indium    (SK)
indium    (LAT)
In             (zn.)

irídium    (SK)
iridium    (LAT)
Ir              (zn.)

chémia hrou

značky a názvy chemických prvkov ľahko a rýchlo
s hrou
ChemPlay

chemické prvky - abecedne podľa názvu

J

jód        (SK)
iodum  (LAT)
I            (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

K

kadmium  (SK)
cadmium  (LAT)
Cd              (zn.)

kalifornium   (SK)
californium   (LAT)
Cf                    (zn.)

kobalt        (SK)
cobaltum  (LAT)
Co              (zn.)

kremík    (SK)
silicium  (LAT)
Si             (zn.)

kryptón       (SK)
krypton       (LAT)
Kr                  (zn.)

kyslík           (SK)
oxygenium  (LAT)
O                   (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

L

lantán         (SK)
lanthanum (LAT)
La                (zn.)

lawrencium  (SK)
lawrencium  (LAT)
Lr                   (zn.)

lítium     (SK)
lithium   (LAT)
Li            (zn.)

lutécium    (SK)
lutetium    (LAT)
Lu               (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

M

mangán       (SK)
manganum (LAT)
Mn                (zn.)

meď       (SK)
cuprum  (LAT)
Cu           (zn.)

meitnerium (SK)
meitnerium (LAT)
Mt                 (zn.)

mendelevium   (SK)
mendelevium   (LAT)
Md                      (zn.)

molybdén         (SK)
molybdaenum (LAT)
Mo                     (zn.)

kyslík           (SK)
oxygenium  (LAT)
O                   (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

N

neodym        (SK)
neodymium (LAT)
Nd                 (zn.)

neón  (SK)
neon  (LAT)
Ne      (zn.)

neptúnium (SK)
neptunium (LAT)
Np                (zn.)

nikel          (SK)
niccolum  (LAT)
Ni               (zn.)

niób         (SK)
niobium  (LAT)
Nb            (zn.)

nobelium   (SK)
nobelium   (LAT)
No               (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

O

olovo         (SK)
plumbum  (LAT)
Pb               (zn.)

ortuť               (SK)
hydrargyrum (LAT)
Hg                   (zn.)

osmium    (SK)
osmium   (LAT)
Os             (zn.)

lutécium    (SK)
lutetium    (LAT)
Lu               (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

P

paládium   (SK)
palladium  (LAT)
Pd               (zn.)

platina     (SK)
platinum  (LAT)
Pt              (zn.)

plutónium (SK)
plutonium (LAT)
Pu               (zn.)

polónium   (SK)
polonium   (LAT)
Po               (zn.)

prazeodým        (SK)
praseodymium (LAT)
Pr                        (zn.)

prométium    (SK)
promethium  (LAT)
Pm                  (zn.)

protaktínium  (SK)
protactinium  (LAT)
Pa                     (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

R

radón  (SK)
radon  (LAT)
Rn        (zn.)

rádium   (SK)
radium    (LAT)
Ra           (zn.)

rénium   (SK)
rhenium (LAT)
Re           (zn.)

ródium   (SK)
rhodium (LAT)
Rh            (zn.)

röntgenium    (SK)
roentgenium  (LAT)
Rg                    (zn.)

rubídium   (SK)
rubidium   (LAT)
Rb               (zn.)

ruterfordium   (SK)
rutherfordium (LAT)
Rf                       (zn.)

ruténium   (SK)
ruthenium (LAT)
Ru               (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

S

samárium  (SK)
samarium  (LAT)
Sm              (zn.)

seaborgium  (SK)
seaborgium  (LAT)
Sg                   (zn.)

selén         (SK)
selenium  (LAT)
Se              (zn.)

síra        (SK)
sulphur (LAT)
S             (zn.)

skandium   (SK)
scandium   (LAT)
Sc                (zn.)

sodík     (SK)
natrium (LAT)
Na          (zn.)

striebro    (SK)
argentum (LAT)
Ag              (zn.)

stroncium (SK)
strontium (LAT)
Sr               (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

T

tantal       (SK)
tantalum  (LAT)
Ta              (zn.)

tálium     (SK)
thallium  (LAT)
Tl             (zn.)

technécium  (SK)
technetium   (LAT)
Tc                   (zn.)

telúr         (SK)
tellurium (LAT)
Te             (zn.)

terbium   (SK)
terbium   (LAT)
Tb             (zn.)

tórium    (SK)
thorium  (LAT)
Th            (zn.)

túlium   (SK)
thulium (LAT)
Tm         (zn.)

titán        (SK)
titanium (LAT)
Ti             (zn.)

didaktická dosková hra Chemplay hrací plán víťaz Ivana Kravárová vzdelávanie chémia základná stredná škola

značky a názvy chemických prvkov ľahko a rýchlo
s hrou
ChemPlay

chemické prvky - abecedne podľa názvu

U

uhlík            (SK)
carboneum (LAT)
C                   (zn.)

ununbium   (SK)
ununbium    (LAT)
Uub              (zn.)

ununhexium (SK)
ununhexium (LAT)
Uuh                  (zn.)

ununoktium  (SK)
ununoktium  (LAT)
Uuo                 (zn.)

ununpentium  (SK)
ununpentium  (LAT)
Uup                   (zn.)

ununquadium  (SK)
ununquadium  (LAT)
Uuq                    (zn.)

ununseptium  (SK)
ununseptium  (LAT)
Uus                   (zn.)

ununtrium  (SK)
ununtrium  (LAT)
Uut               (zn.)

urán        (SK)
uranium (LAT)
U              (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

V

vanád        (SK)
vanadium (LAT)
V                (zn.)

vápnik    (SK)
calcium  (LAT)
Ca           (zn.)

vodík               (SK)
hydrogenium (LAT)
H                      (zn.)

volfrám          (SK)
wolframium  (LAT)
W                    (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

X

xenón   (SK)
xenón   (LAT)
Xe          (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

Y

yterbium  (SK)
ytterbium (LAT)
Yb              (zn.)

ytrium    (SK)
yttrium  (LAT)
Y             (zn.)

chemické prvky - abecedne podľa názvu

Z

zinok    (SK)
zincum (LAT)
Zn          (zn.)

zirkónium   (SK)
zirconium   (LAT)
Zr                 (zn.)

zlato    (SK)
aurum  (LAT)
Au         (zn.)

železo   (SK)
ferrum   (LAT)
Fe           (zn.)

Otvor KVÍZ, precvičiť a trénuj si názvy prvkov a značiek

Klikni vpravo a lajkni stránku Šprt na FB. Dozvieš sa o všetkých novinkách na stránke, aj zopár zaujímavostí navyše. 

anorganická chémia hrou

značky a názvy prvkov ľahko a rýchlo
s doskovou hrou
ChemPlay


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.