Akej vekovej kategórii je hra určená?

ChemPlay je vhodná pre všetky vekové kategórie. Odporúčame ju všetkým, ktorí chcú formou hry vstúpiť do sveta chémie a zvládnuť jej základy, ale aj tým, ktorí sa už s chémiou stretli, chcú ju pochopiť alebo sa v nej precvičiť a zdokonaliť. Úroveň „Začiatočník“ si s chuťou zahrajú 9-ročné deti, Úroveň „Pokročilý“ si užili deti na vyučovaní, dospeláci, aj penzisti. Najvyššia úroveň “Expert” je súťažná forma hry určená nadšencom chémie, ktorí majú chuť konfrontovať svoje vedomosti, rýchlosť reakcií a súťaživosť.

Sú k hraniu hry potrebné vedomosti z chémie?

V úrovni „Začiatočník“ hra nevyžaduje žiadne vedomosti z chémie.
Po preštudovaní vzdelávacej príručky „Ako na zlúčeniny“, ktorá je súčasťou základného balenia hry sa „Začiatočník“ dokáže posunúť do kategórie „Pokročilý“. Pri dostatočnom tréningu sa prepracuje medzi „Expertov“.

Bola hra testovaná v reálnych vyučovacích podmienkach na školách?

Áno. Hru testovalo viac ako 250 detí v rámci riadneho vyučovania najmä v bratislavských základných školách a osemročných gymnáziách.

Ako dlho trvá 1 hra?

V rámci vyučovania sa na školách osvedčila jedna vyučovacia hodina.
Po zvládnutí pravidiel hry a pri opakovanom hraní sa reakcie detí zrýchlili, viac sa venovali stratégii, viac premýšľali a z hry mali ešte väčšiu radosť.
V domácom prostredí hra u Pokročilých trvá asi 40 min. U Začiatočníkov je potrebné brať ohľad na ich vek a schopnosť koncentrácie, odporúčame 30 min.

Aké boli reakcie učiteľov počas testovania na školách?

Jednoznačne pozitívne. Učitelia ocenili možnosť postupného zvyšovania náročnosti hry, spätnú väzbu, aktivitu detí na hodine a otvorenú komunikáciu detí a učiteľa. Vďaka hre učiteľ rýchlo zistil, do akej hĺbky má ktorý žiak učivo zvládnuté. 
Super nápad, naozaj zaujímavé, môžem si hárky nechať, aby sme sa na ďalšej hodine mohli k postupu detí vrátiť? a kde sa dá hra kúpiť? boli najčastejšie reakcie učiteľov.

Budú mať školy zvýhodnenú cenu objednávok?

Áno. Formou zvýhodneného balenia s možnosťou rozšírenia základnej sady. 

Čo znamená “možnosť rozšírenia základnej sady”?

V základnom krabicovom balení (označené ako “S”) sa nachádza kompletné príslušenstvo pre 6 hráčov. Aby si škola mohla zakúpiť optimálny počet hier a neplatila zbytočné výdavky za niekoľko balení “S”, vymysleli sme možnosť rozšírenia hry.
Krabica hry je navrhnutá tak, aby sa do nej vmestili 4 hracie plány s kompletným príslušenstvom. Podľa počtu žiakov sa učiteľ môže pri objednávke rozhodnúť pre optimálnu veľkosť balenia, teda aký počet hracích plánov potrebuje. Tým ušetrí značné finančné prostriedky za krabice, ktoré prakticky nepotrebuje.

Categories: ChemPlay