Myslím, že je to skutočne super nápad, takýmto spôsobom u detí vzbudiť záujem o chémiu, ktorá je považovaná za riadnu nudu.
Myslím, že hra má potenciál, pretože značky prvkov sú v podstate skratky, ktoré sú mladou generáciou často využívané a majú k nim blízko. Po druhé, z mojej skúsenosti sú stolové hry jednou z mála spôsobov, ako túto generáciu detí odpútať od hypnotizovania počítačových obrazoviek.

vedec Ján Tkáč, Chemický ústav SAV
foto + text uverejnené na aktuality.sk

Ďakujem za peknú prezentáciu chemickej hry, ktorá naozaj hravou a zábavnou formou vťahuje žiakov do poznávania značiek prvkov aj tajov tvorby zlúčenín. Deti hra zaujala,
hodinu určite spestrila a oživila.

– RNDr. Košiarová Alena, Gymnázium Metodova 2, Bratislava

Velice mě imponuje Vaše iniciativa a vnímání učebního procesu.
Hra je vzorným důkazem, jak se může zefektivnit výuka a posílit tzv. “laterální” myšlení, což je právě to, co tvoří “optimální mozek”.

– MUDr. Martin Jan Stránský, Praha, neurolog, MD, FACP
(foto: dennikN.sk

ChemPlay je výbornou didaktickou pomôckou pre základné školy.
Deti sa formou hry učia tvoriť názvy a vzorce zlúčenín, utvrdzujú si názvy chemických prvkov. Varianty hry je možné využiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny.

-Mgr. Harvanová Lenka, Základná škola Beňovského 1, Bratislava

Hra je výborná na precvičovanie učiva. Bonusom je pohľad na názvoslovie zlúčenín „z druhej strany“, t.j. nie len bezduché pomenovávanie vzorcov, ale aj aktívne využívanie získaných poznatkov. Hra podporuje analytické, ale aj kombinačné myslenie žiakov a rozvíja ich pozitívny vzťah k chémii.

– Mgr. Michal Malík, SŠ Novohradská v Bratislave – Gymnázium Jura Hronca a ZŠ Košická

Categories: ChemPlay