Precvič si názvy prvkov a značiek chemických prvkov!
Otvor KVÍZ a trénuj! 

chemické prvky abecedne podľa značky

A

značka = Ac
LAT       = actinium
SK         = aktínium
CZ         = aktinium
AJ         = actinium

značka = Ag
LAT       = argentum
SK         = striebro
CZ         = stříbro
AJ         = silver

značka = Al
LAT       = aluminium
SK         = hliník
CZ         = hliník
AJ         = aluminium

značka = Am
LAT       = americium
SK         = amerícium
CZ         = americium
AJ         = americium

značka = Ar
LAT       = argon
SK         = argón
CZ         = argon
AJ         = argon

značka = As
LAT       = arsenicum
SK         = arzén
CZ         = arsen
AJ         = arsenic

značka = At
LAT       = astatium
SK         = astát
CZ         = astat
AJ         = astatine

značka = Au
LAT       = aurum
SK         = zlato
CZ         = zlato
AJ         = gold

chémia hrou

značky a názvy prvkov ľahko a rýchlo s hrou ChemPlay

chemické prvky abecedne podľa značky

B

značka = B
LAT       = borum
SK         = bór
CZ         = bor
AJ         = boron

značka = Ba
LAT       = barium
SK         = bárium
CZ         = baryum
AJ         = barium

značka = Be
LAT       = beryllium
SK         = berýlium
CZ         = beryllium
AJ         = beryllium

značka = Bh
LAT       = bohrium
SK         = bórium
CZ         = bohrium
AJ         = bohrium

značka = Bi
LAT       = bismuthum
SK         = bizmut
CZ         = bismut
AJ         = bismuth

značka = Bk
LAT       = berkelium
SK         = berkélium
CZ         = berkelium
AJ         = berkelium

značka = Br
LAT       = bromum
SK         = bróm
CZ         = brom
AJ         = bromine

značka = Bh
LAT       = bohrium
SK         = bórium
CZ         = bohrium
AJ         = bohrium

chemické prvky abecedne podľa značky

C

značka = Ca
LAT       = calcium
SK         = vápnik
CZ         = vápník
AJ         = calcium

značka = Cd
LAT       = cadmium
SK         = kadmium
CZ         = kadmium
AJ         = cadmium

značka = Ce
LAT       = ……..
SK         = cér
CZ         = cer
AJ         = cerium

značka = Cf
LAT       = californium
SK         = kalifornium
CZ         = kalifornium
AJ         = californium

značka = Cl
LAT       = chlorum
SK         = chlór
CZ         = chlor
AJ         = chlorine

značka = Cm
LAT       = curium
SK         = curium
CZ         = curium
AJ         = curium

značka = Cn
LAT       = copernicium
SK         = kopernikium
CZ         = kopernicium
AJ         = copernicium

značka = Co
LAT       = ……….
SK         = kobalt
CZ         = kobalt
AJ         = cobalt

značka = Cr
LAT       = ……
SK         = chromium
CZ         = chrom
AJ         = chromium

značka = Cs
LAT       = caesium
SK         = cézium
CZ         = cesium
AJ         = caesium

značka = Cu
LAT       = cuprum
SK         = meď
CZ         = měď
AJ         = copper

chemické prvky abecedne podľa značky

D

značka = Db
LAT       = dubnium
SK         = dubnium
CZ         = dubnium
AJ         = dubnium

značka = Ds
LAT       = darmstadtium
SK         = darmstadtium
CZ         = darmstadtium
AJ         = darmstadtium

značka = Dy
LAT       = dysprosium
SK         = dysprózium
CZ         = dysprosium
AJ         = dysprosium

chemické prvky abecedne podľa značky

E

značka = Er
LAT       = erbium
SK         = erbium
CZ         = erbium
AJ         = erbium

značka = Es
LAT       = einsteinium
SK         = einsteinium
CZ         = einsteinium
AJ         = einsteinium

značka = Eu
LAT       = europium
SK         = európium
CZ         = europium
AJ         = europium

chemické prvky abecedne podľa značky

F

značka = F
LAT       = fluorum
SK         = fluór
CZ         = fluor
AJ         = fluorine

značka = Fe
LAT       = ferrum
SK         = železo
CZ         = železo
AJ         = iron

značka = Fm
LAT       = fermium
SK         = fermium
CZ         = fermium
AJ         = francium

značka = Fr
LAT       = francium
SK         = francium
CZ         = fermium
AJ         = francium

chemické prvky abecedne podľa značky

G

značka = Ga
LAT       = gallium
SK         = gálium
CZ         = gallium
AJ         = gallium

značka = Gd
LAT       = gadolinium
SK         = gadolínium
CZ         = gadolinium
AJ         = germanium

značka = Ge
LAT       = germanium
SK         = germánium
CZ         = gadolinium
AJ         = germanium

chemické prvky abecedne podľa značky

H

značka = H
LAT       = hydrogenium
SK         = vodík
CZ         = vodík
AJ         = hydrogen

značka = He
LAT       = helium
SK         = hélium
CZ         = helium
AJ         = helium

značka = Hf
LAT       = hafnium
SK         = hafnium
CZ         = hafnium
AJ         = hafnium

značka = Hg
LAT       = hydrargyrum
SK         = ortuť
CZ         = rtuť
AJ         = mercury

značka = Ho
LAT       = holmium
SK         = holmium
CZ         = holmium
AJ         = holmium

značka = Hs
LAT       = hassium
SK         = hassium
CZ         = hassium
AJ         = hasium

didaktická hra ChemPlay vzdelávanie chémia základná stredná škola Ivana Kravárová

značky a názvy prvkov ľahko a rýchlo s hrou ChemPlay

chemické prvky abecedne podľa značky

I

značka = I
LAT       = iodum
SK         = jód
CZ         = jod
AJ         = iodine

značka = In
LAT       = indium
SK         = indium
CZ         = indium
AJ         = indium

značka = Ir
LAT       = iridium
SK         = irídium
CZ         = iridium
AJ         = iridium

chemické prvky abecedne podľa značky

K

značka = K
LAT       = kalium
SK         = draslík
CZ         = draslík
AJ         = potassium

značka = Kr
LAT       = krypton
SK         = kryptón
CZ         = krypton
AJ         = krypton

chemické prvky abecedne podľa značky

L

značka = La
LAT       = lanthanum
SK         = lantán
CZ         = lanthan
AJ         = lanthanum

značka = Li
LAT       = lithium
SK         = lítium
CZ         = lithium
AJ         = lithium

značka = Lr
LAT       = lawrencium
SK         = lawrencium
CZ         = lawrencium
AJ         = lawrencium

značka = Lu
LAT       = lutetium
SK         = lutécium
CZ         = lutecium
AJ         = lutetium

chemické prvky abecedne podľa značky

M

značka = Md
LAT       = mendelevium
SK         = mendelevium
CZ         = mendelevium
AJ         = mendelevium

značka = Mg
LAT       = magnesium
SK         = mangán
CZ         = mangan
AJ         = manganese 

značka = Mn
LAT       = manganum
SK         = lawrencium
CZ         = lawrencium
AJ         = lawrencium

značka = Mo
LAT       = molybdaenum
SK         = molybdén
CZ         = molybden
AJ         = molybdenum

značka = Mt
LAT       = meitnerium
SK         = meitnerium
CZ         = meitnerium
AJ         = meitnerium

chemické prvky abecedne podľa značky

N

značka = N
LAT       = nitrogenium
SK         = dusík
CZ         = dusík
AJ         = nitrogen

značka = Na
LAT       = natrium
SK         = sodík
CZ         = sodík
AJ         = sodium

značka = Nb
LAT       = niobium
SK         = niób
CZ         = niob
AJ         = niobium

značka = Nd
LAT       = neodymium
SK         = neodým
CZ         = neodym
AJ         = neodymium

značka = Ne
LAT       = neon
SK         = neón
CZ         = neon
AJ         = neon

značka = Ni
LAT       = niccolum
SK         = nikel
CZ         = nikl
AJ         = nickel

značka = No
LAT       = nobelium
SK         = nobélium
CZ         = nobelium
AJ         = nobelium

značka = Np
LAT       = neptunium
SK         = neptúnium
CZ         = neptunium
AJ         = neptunium

chemické prvky abecedne podľa značky

O

značka = O
LAT       = oxygenium
SK         = kyslík
CZ         = kyslík
AJ         = oxygen

značka = Os
LAT       = osmium
SK         = osmium
CZ         = osmium
AJ         = osmium

chemické prvky abecedne podľa značky

P

značka = P
LAT       = phosphorus
SK         = fosfor
CZ         = fosfor
AJ         = phosphor

značka = Pa
LAT       = protactinium
SK         = protaktínium
CZ         = proaktinium
AJ         = protactinium

značka = Pb
LAT       = plumbum
SK         = olovo
CZ         = olovo
AJ         = lead

značka = Pd
LAT       = palladium
SK         = paládium
CZ         = palladium
AJ         = palladium

značka = Pm
LAT       = promethium
SK         = prométium
CZ         = promethium
AJ         = promethium

značka = Po
LAT       = polonium
SK         = polónium
CZ         = polonium
AJ         = polonium

značka = Pr
LAT       = praseodymium
SK         = prazeodým
CZ         = praseodym
AJ         = praseodymium

značka = Pt
LAT       = platinum
SK         = platina
CZ         = platina
AJ         = platinum

značka = Pu
LAT       = plutonium
SK         = plutónium
CZ         = plutonium
AJ         = plutonium

chémia hrou

značky a názvy prvkov ľahko a rýchlo s hrou ChemPlay

chemické prvky abecedne podľa značky

R

značka = Ra
LAT       = radium
SK         = rádium
CZ         = radium
AJ         = radium

značka = Rb
LAT       = rubidium
SK         = rubídium
CZ         = rubidium
AJ         = rubidium

značka = Re
LAT       = rhenium
SK         = rénium
CZ         = rhenium
AJ         = rhenium

značka = Rf
LAT       = rutherfordium
SK         = rutherfordium
CZ         = rutherfordium
AJ         = rutherfordium

značka = Rg
LAT       = roentgenium
SK         = roentgenium
CZ         = roentgenium
AJ         = roentgenium

značka = Rh
LAT       = rhodium
SK         = ródium
CZ         = rhodium
AJ         = rhodium

značka = Rn
LAT       = radon
SK         = radón
CZ         = radon
AJ         = radon

značka = Ru
LAT       = ruthenium
SK         = ruténium
CZ         = ruthenium
AJ         = ruthenium

chemické prvky abecedne podľa značky

S

značka = S
LAT       = sulphur
SK         = síra
CZ         = síra
AJ         = sulfur

značka = Sb
LAT       = stibium
SK         = antimón
CZ         = antimon
AJ         = antimony

značka = Sc
LAT       = scandium
SK         = skandium
CZ         = skandium
AJ         = scandium

značka = Se
LAT       = selenium
SK         = selén
CZ         = selen
AJ         = selenium

značka = Sg
LAT       = seaborgium
SK         = seaborgium
CZ         = seaborgium
AJ         = seaborgium

značka = Si
LAT       = silicium
SK         = kremík
CZ         = křemík
AJ         = silicon

značka = Sm
LAT       = samarium
SK         = samárium
CZ         = samarium
AJ         = samarium

značka = Sn
LAT       = stannum
SK         = cín
CZ         = cín
AJ         = tin

značka = Sr
LAT       = strontium
SK         = stroncium
CZ         = stroncium
AJ         = strontium

chemické prvky abecedne podľa značky

T

značka = Ta
LAT       = tantalum
SK         = tantal
CZ         = tantal
AJ         = tantalum

značka = Tb
LAT       = terbium
SK         = terbium
CZ         = terbium
AJ         = terbium

značka = Tc
LAT       = technetium
SK         = technécium
CZ         = technecium
AJ         = technetium

značka = Te
LAT       = tellurium
SK         = telúr
CZ         = tellur
AJ         = tellurium

značka = Th
LAT       = thorium
SK         = tórium
CZ         = thorium
AJ         = thorium

značka = Ti
LAT       = titanium
SK         = titán
CZ         = titan
AJ         = titanium

značka = Tl
LAT       = thallium
SK         = tálium
CZ         = thallium
AJ         = thallium

značka = Tm
LAT       = thulium
SK         = túlium
CZ         = thulium
AJ         = thulium

chemické prvky abecedne podľa značky

U

značka = U
LAT       = uranium
SK         = urán
CZ         = uran
AJ         = uranium

chemické prvky abecedne podľa značky

V

značka = V
LAT       = vanadium
SK         = vanád
CZ         = vanad
AJ         = vanadium

chemické prvky abecedne podľa značky

W

značka = W
LAT       = wolframium
SK         = wolfrám
CZ         = wolfram
AJ         = tungsten

chemické prvky abecedne podľa značky

X

značka = Xe
LAT       = xenon
SK         = xenón
CZ         = xenon
AJ         = xenon

chemické prvky abecedne podľa značky

Y

značka = Y
LAT       = yttrium
SK         = ytrium
CZ         = yttrium
AJ         = yttrium

značka = Yb
LAT       = ytterbium
SK         = yterbium
CZ         = ytterbium
AJ         = ytterbium

chemické prvky abecedne podľa značky

Z

značka = Z
LAT       = zincum
SK         = zinok
CZ         = zinek
AJ         = zinc

značka = Zr
LAT       = zirconium
SK         = zirkónium
CZ         = zirkonium
AJ         = zirconium

Precvič si názvy prvkov a značiek chemických prvkov formou
KVÍZU!

Lajkni stránku na FB. Dozvieš sa o všetkých novinkách na stránke, aj zopár zaujímavostí navyše. 

didaktická dosková hra Chemplay hrací plán víťaz Ivana Kravárová vzdelávanie chémia základná stredná škola

značky a názvy prvkov ľahko a rýchlo s hrou ChemPlay


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.