Televízia a video o hre ChemPlay uverejnili nasledovné:

– už 20 rokov za lepšie vzdelávanie na Slovensku, Nadácia Pontis, 2017

viac o finále Generácia 3.0, Nadácia Pontis, 2017

– súťažná prezentácia z finále 1. ročníku Generácia 3.0  Nadácie Pontis, 2017

sme.sk – video ChemPlay ako laureáta ceny MOST 2016

Categories: ChemPlay