Čo je chémia

Chémia je prírodná veda Zaoberá sa štruktúrou, zložením a vlastnosťami látok a skúma, ako sa môžu meniť na iné látky. Niekedy sa označuje ako „centrálna veda“, lebo je prepojením medzi biológiou a fyzikou. Stretávame sa s ňou každodenne, nie len s človekom je spojená už od nepamäti. Poznáme už niekoľko miliónov chemických látok a vedci  skúmajú Read more…

Základné pojmy

Základné pojmy v chémii V nasledujúcom texte uvádzame vysvetlenie základných pojmov používaných v chémii, ktoré ťa budú sprevádzať počas jeho štúdia.  Aby si s nimi mohol dobre pracovať, je potrebné základné pojmy nie len poznať, ale im aj porozumieť. Kvôli prehľadnosti sú zoradené abecedne. A atóm základná stavebná jednotka všetkých Read more…