Čo je chémia

Chémia je prírodná veda. Zaoberá sa štruktúrou, zložením a vlastnosťami látok a skúma, ako sa môžu meniť na iné látky. Niekedy sa označuje ako „centrálna veda“, lebo je prepojením medzi biológiou a fyzikou. Stretávame sa s ňou každodenne, nielen s človekom je spojená už od nepamäti. Poznáme už niekoľko miliónov chemických látok a stále objavujeme a skúmame Read more…

Základné pojmy

Základné pojmy atóm základná stavebná jednotka všetkých látok, najmenšia častica hmoty. Všetky atómy nie sú rovnaké, každý prvok má „svoj“ atóm, ktorý sa odlišuje od ostatných. Skladá sa z kladne nabitého jadra a záporne nabitého obalu. elektrón záporne nabitá častica, tvorí obal atómu. Označuje sa ako e-. Jeho náboj je -1,602×10-19, Read more…