Čo je chémia

Chémia je prírodná veda. Zaoberá sa štruktúrou, zložením a vlastnosťami látok a skúma, ako sa môžu meniť na iné látky. Niekedy sa označuje ako „centrálna veda“, lebo je prepojením medzi biológiou a fyzikou. Stretávame sa s ňou každodenne, nielen s človekom je spojená už od nepamäti. Poznáme už niekoľko miliónov chemických látok a stále objavujeme a skúmame Read more…

Základné pojmy

Atóm – základná stavebná jednotka všetkých látok, najmenšia častica hmoty. Všetky atómy nie sú rovnaké, každý prvok má „svoj“ atóm, ktorý sa odlišuje od ostatných. Skladá sa z kladne nabitého jadra a záporne nabitého obalu. Elektrón – záporne nabitá častica, tvorí obal atómu. Označuje sa ako e–. Jeho náboj je -1,602×10-19, hmotnosť Read more…