Syntax

Syntax je jazykovedná disciplína zaoberajúca sa spájaním slov do viet.  – jazyk – schopnosť skladať slová do viet, vety do textov   – realizácia prostredníctvom spájania slov špecifickými jazykovými prostriedkami, pravidlami, ktoré vytvárajú     syntaktickú rovinu jazyka – nadvetná (textová) syntax – spájanie viet do textov    – základné jednotky Read more…