Celý názov: Lichtenštajnské kniežatstvo

Hlavné mesto: Vaduz

Rozloha: 160 km2

Počet obyvateľov: 34 600 (v roku 2006)

Úradný jazyk: nemecký

Hlavné náboženstvo: rímskokatolícke

Typ vlády: konštitučná monarchia

Mena: švajčiarsky frank

Susediace štáty: Rakúsko, Švajčiarsko

Veľké mestá: Vaduz

 

Lichtenštajnsko sa delí na 11 územných celkov. Nachádza sa v miernom podnebnom pásme a až tri štvrtiny zaberajú Alpy. Gramotnosť dosahuje 100%, okrem nemeckého sa používa aj francúzsky jazyk. Vaduz, ležiaci na pravom brehu rieky Rýn, má rozlohu 17,3 km2 a žije v ňom 5129 obyvateľov.

64% obyvateľov tvoria Lichtenštajnci, 16% Švajčiari, 8% Rakúšania a 4% Nemci. Až 86% obyvateľov patrí medzi rímskokatolíkov.

Leží v alpskej oblasti, jeho najvyšší vrch je Grauspitz s nadmorskou výškou 2599 m. Na juhu sa rozprestiera úrodná nížina.

Hlavnou riekou je Rýn, ktorý tvorí západnú hranicu so Švajčiarskom. Ostatné rieky sú rýchle a krátke.

10% príjmov krajiny pochádza z predaja poštových známok. Vývoz tvorí 20%, dovážajú sa napr. potraviny a textil. Malý priemysel orientovaný na vývoz sa rozvinul až po druhej svetovej vojne. V roku 1978 tu bolo asi 50 malých a stredných priemyselných podnikov. Najväčší mal okolo 1300 zamestnancov. Venovali sa výrobe umelých zubov, ihiel, optických šošoviek, kotlov, prístrojov pre hodinársky priemysel a iné. V roku 1977 pracovalo v priemysle, obchode a stavebníctve až 50% cudzincov.

Poľnohospodársky sa využíva 40% územia. 35% tvoria lesy. V nížinatých údoliach v okolí Rýna sa pestuje obilie, pšenica, kukurica a podobne. Na svahoch rastie ovocie a pestuje sa vinič na výrobu vína, v horských oblastiach sa chová dobytok. Veľká úroda a intenzívny chov dobytka sú možné vďaka teplým letám a miernym zimám. V roku 1978 sa poľnohospodárstvu venovali iba 4% obyvateľov, zatiaľ čo v roku 1938 to bolo až 60%.

Lichtenštajnsko nepatrí do NATO, ani Európskej únie.

 

Zdroje:

ČEMAN, R. 2006. SVET zemepisný atlas. Bratislava. MAPA Slovakia

VARLEYOVÁ, MILESOVÁ. 2004. Zemepisná encyklopédia. Bratislava. Mladé letá

MOCKO. 1986. Krajiny sveta. Bratislava. Nakladateľstvo Pravda

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: EurópaGeografia

Instagram