Celý názov: Luxemburské veľkovojvodstvo

Hlavné mesto: Luxemburg

Rozloha: 2 586 km2

Počet obyvateľov: 591 000 (v r. 2017)

Úradný jazyk: luxemburský, francúzsky, nemecký

Hlavné náboženstvo: rímskokatolícke

Typ vlády: konštitučná monarchia

Mena: euro

Susediace štáty: Belgicko, Nemecko, Francúzsko

Veľké mestá: Luxemburg

Spolu s Belgickom a Holandskom patrí do zoskupenia BENELUX, ako jediný z týchto štátov nemá pobrežie. Je teda malým vnútrozemským štátom, rozdeľuje sa na tri okresy. Hlavou krajiny je veľkovojvoda, ktorému radí Štátna rada, ktorú vymenúva práve veľkovojvoda. Hlavnou osobou vlády je premiér, zákonodarnú moc má v rukách Poslanecká snemovňa.

Viac ako 70% obyvateľstva tvoria Luxemburčania. Počet ľudí rastie, taktiež prichádzajú cudzinci zo zahraničia. Tí tvoria asi tretinu populácie, jedná sa najmä o Portugalcov, Talianov, Francúzov, Belgičanov, aj Nemcov. Ku katolíckej cirkvi sa hlásia skoro všetci obyvatelia. Úroveň života je vysoká. Podľa údajov z roku 2001 priemerná dĺžka života žien dosahovala 78 rokov, muži sa v priemere dožívali 71 rokov.

V mestách prevláda francúzsky jazyk, na dedinách rôzne nemecké dialekty.

Hospodárstvo je dobre rozvinuté, najmä pokiaľ hovoríme o sektore služieb ako poisťovníctvo a finančníctvo. HDP na obyvateľa je medzi svetovo najvyššími. Najmenej rozvinuté je poľnohospodárstvo.

Luxembursko je svetovým gigantom vo svete finančných fondov. Môže sa pochváliť stabilnou ekonomikou a nízkou nezamestnanosťou. Sídli v ňom veľa svetoznámych firiem.

V hlavnom meste nájdeme strojársky, hutnícky, chemický, elektrotechnický, textilný, aj potravinársky priemysel. Celkovo je rozšírený hutnícky a ďalej na neho nadväzujúce odvetvia. Luxembursko je číslo jeden na svete vo výrobe ocele na obyvateľa.

Bane, ktoré slúžili na ťažbu, sa potupne vyčerpali, preto sa spracúva najmä železná ruda z Francúzska, Švédska a Brazílie. Zabudnúť sa nedá ani na výrobu liekov a pneumatík.

Rozvinutý je aj priemysel chemický a strojársky. Na 1,7 obyvateľa pripadá 1 auto, čo je asi najviac v Európe. Vysoký obrat má zahraničný obchod.

Pre poľnohospodárstvo je významné pestovanie obilnín, krmovín, zemiakov, strukovín, cukrovej repy, zeleniny, ovocia, aj viniča. V chove nájdeme tak ako v okolitých krajinách hovädzí dobytok, ošípané a hydinu.

Leží v miernom podnebnom pásme, v oblasti pohoria Ardeny, ktoré sem zasahujú prevažne z Belgicka, južnejšie je Lotrinská panva. Celý povrch má charakter pahorkatiny, maximálna výška je 559 m.n.m. Vplyv na vlhkosť má aj Atlantický oceán. Oceánske podnebie zabezpečuje dobré podmienky na chov hospodárskych zvierat.

Časť hranice s Nemeckom tvorí rieka Mosel, väčšina územia Luxemburska patrí k jej povodiu. Malý zvyšok na juhozápade krajiny sa odvodňuje do rieky Maas. Významnou je aj rieka Sauer.

Hlavné a zároveň jediné väčšie mesto, Luxemburg, leží na rieke Alzette. V hlavnom meste žije okolo 107 000 obyvateľov. Jedná sa o politické, kultúrne aj finančné centrum štátu. Sídlia tu nadnárodné inštitúcie ako napríklad Rada EÚ, Európska investičná banka a Európsky súdny dvor. Nachádza sa tu medzinárodné letisko, takže tvorí dopravnú križovatku.

Zdroje:

ČEMAN, R. 2006. SVET zemepisný atlas. Bratislava. MAPA Slovakia

VARLEYOVÁ, MILESOVÁ. 2004. Zemepisná encyklopédia. Bratislava. Mladé letá

MOCKO. 1986. Krajiny sveta. Bratislava. Nakladateľstvo Pravda

Kolektív autorov. 2006. Ottova všeobecná encyklopédia v dvoch zväzkoch A – L. Bratislava. Agentúra Cesty, s.r.o.

MAGULA, A. a kol. 2001. Lexikón štátov a území sveta. Bratislava. MAPA Slovakia

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: EurópaGeografia

Instagram