Celý názov: Maďarská republika

Hlavné mesto: Budapešť

Rozloha: 93 030 km2

Počet obyvateľov: 10 121 000 (v roku 2006)

Úradný jazyk: maďarský

Hlavné náboženstvo: rímskokatolícke

Typ vlády: parlamentná republika

Mena: maďarský forint

Susediace štáty: Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko

Veľké mestá: Budapešť, Debrecín, Miškovec, Gyor, Segedíh

 

Náš južný sused je od roku 1999 členom NATO a od roku 2004 členom Európskej únie. Patrí takisto do Vyšehradskej štvorky. Delí sa na 42 regiónov, ktoré tvorí 19 žúp a 23 miest so župným právom. Medzi takéto mesto patrí aj Budapešť.

V strednej Európe sa Maďarsko rozprestiera na Panónskej panve, nížiny zaberajú takmer 70% povrchu krajiny. Asi dve tretiny plochy ležia v nadmorskej výške do 200m. Zasahujú sem pohoria Karpaty a Dináríd. Najvyšší vrch je Kékes v pohorí Matra s nadmorskou výškou 1014 metrov.

Dunaj delí krajinu na dve časti – Zádunajsko a Tiszántúl a len na území Maďarska dosahuje dĺžky 420 km. Na severozápade sa nachádza malá dunajská kotlina, severné stredohorie a časti Karpát. Na severovýchode prevláda step.

Najvýznamnejšou riekou je Dunaj, veľa zavlažovacích zariadení komunikuje aj s Tisou, ktorá sa spolu s ostatnými riekami patrí do povodia Dunaja. Okrem týchto riek cez územie Maďarska preteká Dráva. K veľkým jazerám patria Balaton (592 km2 – najväčšie jazero strednej Európy), Hevízske a jazero na Tise. Väčšina Neziderského jazera, ktoré leží na hranici Maďarska a Rakúska, patrí Rakúsku.

Letá bývajú teplé a suché, zimy studené s dostatkom snehu.

Na poľnohospodárske účely sa využíva viac ako 70% celkovej rozlohy. Z toho asi tri pätiny tvorí orná pôda, černozem. Je kvalitná a spolu s dobrými klimatickými podmienkami prispieva k poľnohospodárskej výrobe. Maďarsko je veľkým zásobovačom papriky, paradajok aj cibule. Okrem iného vyrábajú kvalitné víno.

priemysle má najdôležitejšiu úlohu strojárstvo (automobilky suzuki a opel), textilná výroba, chemický aj potravinársky priemysel.

Počet obyvateľov dlhodobo klesá, najviac ich žije v mestách – 68%. Pôrodnosť je nízka. 94% obyvateľov tvoria Maďari, 2% Rómovia, 1% Nemci a 3% iné národnosti. Gramotnosť dosahuje takmer 100%.

S 52% prevláda rímskokatolícke náboženstvo, ktoré nasledujú kalvíni (16%), ateisti (14,5%), luteráni (3%), grécki katolíci (2,6%) a iné, menej zastúpené náboženstvá (11,9%).

Najväčším politickým, kultúrnym aj priemyselným strediskom je hlavné mesto Budapešť. Podieľa sa na dvoch pätinách priemyslu štátu a tvorí veľký dopravný uzol. Druhým najväčším mestom je Debrecín. Doprava je veľmi rozvinutá.

 

Zdroje:

ČEMAN, R. 2006. SVET zemepisný atlas. Bratislava. MAPA Slovakia

VARLEYOVÁ, MILESOVÁ. 2004. Zemepisná encyklopédia. Bratislava. Mladé letá

MOCKO. 1986. Krajiny sveta. Bratislava. Nakladateľstvo Pravda

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: EurópaGeografia

Instagram