S počtom obyvateľov 739 165 030 (17% obyvateľov zemegule) je Európa štvrtým najľudnatejším kontinentom. Hustota obyvateľstva je asi 65 obyvateľov na km2. Väčšina ľudí žije v mestách, najhustejšie zaľudnené sú západné oblasti. Najmenšia hustota osídlenia je naopak na severe Ruska, Islandu, Nórska a Fínska.

Ako kontinent máme najsilnejšiu ekonomiku, mnohé štáty patria k najbohatším na svete a ekonomicky najrozvinutejším. Toto bohatstvo je väčšinou výsledok priemyselnej výroby, ktorá je v Európe najpestrejšia a najrozvinutejšia.

Až 90% obyvateľov patrí do Indoeurópskej jazykovej skupiny. Tá sa delí na germánsku, slovanskú a románsku rodinu.

Do germánskej rodiny (28%) patrí nemčina, angličtina, nórština, holandčina, rakúština, švédčina, dánština, švajčiarština, islandština aj flámština.

V slovanskej rodine (35%) prevláda ruština, ďalej sem patrí ukrajinčina, poľština, slovenčina a čeština.

Románska rodina (26%) zahŕňa taliančinu, francúzštinu, španielčinu, rumunčinu a portugalčinu.

V Európe je nízka pôrodnosť, ale vysoká priemerná dĺžka života. Z náboženstiev prevláda kresťanstvo (90%). Na východe a juhovýchode je rozšírená hlavne pravoslávna cirkev, na severe, západe a v strede prevažujú protestanti. Katolíkov nájdeme na juhu, v strede a v Írsku s Poľskom. Menšinu tvoria muslimovia.

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: EurópaGeografia

Instagram