Pôda je rovnako potrebná ako voda a vzduch. Vďaka nej môže vznikať až 90% potravín pre ľudskú potrebu. V Európe je však zanedbaná, poľnohospodársky využívame necelých 50%. Ornú pôdu zužuje aj kontaminácia prostredia.

 

Typy krajín

V studenom pásme rozlišujeme polárnu krajinu (permafrost) a tundru. Polárna krajina je nepretržite pokrytá ľadom a snehom. Ľad je hrubý, na niektorých miestach až 2 km.

Tundra je bióm polárnych oblastí. Nachádza sa medzi permafrostom a tajgou, ktorá patrí už do mierneho pásma. Vrstva ľadu je tu hrubá. Vyskytujú sa tu rastliny dožívajúce sa veľmi vysokého veku.

Do mierneho pásma patria okrem už spomenutej tajgy aj zmiešané a listnaté lesy so stepami.

Tajga je bióm ihličnatých (pra)lesov v severnej časti mierneho pásma. Nad vyparovaním prevládajú zrážky, leto je krátke a pomerne teplé. Predstavuje najväčšiu zásobu dreva.

Zatiaľ čo na severe a východe mierneho pásma prevládajú ihličnaté lesy, v strede sú to lesy zmiešané a na juhozápade listnaté.

Stepi predstavujú trávnatý bióm v strede mierneho pásma. Pre rast drevín tu nie je dostatok zrážok, letá sú horúce a zimy mrazivé. Stepi sú veľmi úrodné, z väčšiny sú už svetové obilnice. Medzi Ukrajinou, južným Ruskom a Sibírou sa nachádza európska černozem.

V subtropickom pásme máme tvrdolistý les, vyskytuje sa v stredomorských oblastiach. Letá sú suché, zimy daždivé. Vďaka miernym zimám stromy nezhadzujú lístie. Tieto oblasti boli prvýkrát osídlené už v staroveku, odvtedy sa väčšina stromov vyrúbala. Dnes tu rastú napríklad duby, figy, alebo pistácie.

 

Flóra – rastlinstvo

Vegetačné obdobie je v marci až októbri, Európa ponúka viac ako 4 000 druhov rastlín. Plody sa oberajú väčšinou v auguste a septembri.

Tundra, ktorá zasahuje na sever Škandinávie má minimálne množstvo drevín a žiadne byliny. Pre rastliny je nesmierne ťažké zakoreniť v hrubom ľade, keď sa to však podarí, vydržia aj 150 rokov.

lesov odbúdajú najmä ihličnany. Celková rozloha lesov sa však v Európe zmenšuje, či už kvôli rúbaniu, alebo požiarom. Typické stromy sú napr. dub, breza a hrab.

stredomorí nájdeme rozmanité rastlinstvo. Okrem ľudí ho však sužujú aj požiare. V tejto oblasti sa vyskytuje množstvo endemitov.

 

Fauna – živočíšstvo

Určiť faunu je zložité. Iba z bezstavovcov sa tu vyskytuje viac ako 100 000 druhov. Z rýb registrujeme asi 350 druhov, z toho okolo 200 tvoria endemity. Zo 75 druhov obojživelníkov je endemitických 56. Pri vtákoch registrujeme až 800 druhov, zatiaľ čo pri cicavcoch 270, z toho 78 druhov je endemitických.

V tundre žije zvierat málo. Môžeme tu nájsť napr. soby, líšky polárne, medvede hnedé, jarabice, sovy snežné a hmyz.

V stepiach prevláda hmyz. Okrem toho sú tu aj malé cicavce ako šakal, zajac, syseľ, hraboš a podobne.

Stredomorie nám rovnako ako flóru, ponúka aj rozmanitú faunu. Vlky, jelene, leopardy, medvede… Veľké zvieratá však často bývajú vyhnané ľuďmi.

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: EurópaGeografia

Instagram