Celý názov: Poľská republika

Hlavné mesto: Varšava

Rozloha: 312 685 km2

Počet obyvateľov: 38 533 507 (r.2018)

Úradný jazyk: poľský

Hlavné náboženstvo: rímskokatolícke

Poľsko - ťažba soli

Typ vlády: parlamentná republika

Mena: zlotý

Susediace štáty: Litva, Bielorusko, Ukrajina, Slovensko, Česko, Nemecko, na severe Baltské more

Veľké mestá: Varšava, Krakov, Wroclaw, Gdaňsk

Územie sa delí na 16 vojvodstiev, 308 okresov a 2489 obcí. Toto rozdelenie je uzákonené od roku 1999. Výkonnú moc v krajine má prezident, premiér a rada ministrov. Zákonodarná moc je v rukách senátu a sejmu, ktorý pozostáva zo 460 poslancov.

Povrch

Povrch Poľska tvoria z väčšej časti nížiny

Na juhu krajiny sa týčia Karpaty a Sudety.
Pred Karpatami sú viaceré vrchoviny, severne pokračuje Východoeurópska nížina, ktorá zaberá viac ako polovicu územia Poľska. 

Pri Baltskom mori táto nížina prechádza do baltských plošín s viacerými jazerami.

Zaujímavosť…
Priemerná nadmorská výška je iba 173 m.n.m.. 
Viac ako 75% územia leží pod 200 m.n.m. 

Voda

Najdôležitejšou riekou je Visla dlhá 1047 km a rieka Odra. 

Poľsko má 
množstvo jazier, z ktorých viac ako 9300 má plochu väčšiu ako 1 hektár. 

Najväčšie z týchto jazier, Śniardwy, má 113,8 km2.

Poľsko, Krakow - hrad Wawel nad riekou Visla

Podnebie

Poľsko leží v miernom podnebnom pásme.
Tvorí prechod medzi kontinentálnym a oceánskym podnebím na západe. V rôznych častiach Poľska bývajú rozdielne teploty.

Ekonomika

Ekonomika Poľska patrí k rýchlo sa rozvíjajúcim, presadzuje sa rastlinná aj živočíšna výroba. Základom nerastného bohatstva sú náleziská čierneho a hnedého uhlia, medenej rudy, síry, kamennej soli, keramických surovín aj stavebnín.
Dôležitou súčasťou priemyslu je metalurgia.
Textilný a kožiarsky priemysel hrajú dôležitú úlohu v ľahkom priemysle. Veľkú tradíciu má Poľsko v drevárskom priemysle 

Poľsko má niekoľko významných prístavov, jedným z nich je Gdaňsk na severe krajiny.

Obyvateľstvo

Poľsko má v rámci Európy najvyššiu pôrodnosť, k čomu výrazne prispieva zákaz potratov. 
Nežijú tu takmer žiadne národnostné menšiny. Až 95% obyvateľstva tvoria Poliaci, zvyšných 5% tvoria najmä židia, bielorusi, nemci, rusi, ukrajinci.

Viac ako 92% obyvateľstva patrí ku katolíkom, 7,5% ľudí nevyznáva žiadne z náboženstiev. Nájdeme tu ale aj pravoslávnych, evanjelikov, alebo židov.

Poľsko má bohatú históriu a veľa historických pamiatok aj napriek tomu, že množstvo z nich bolo počas 1. a 2. svetovej vojny zničených.

Poľsko patrí od roku 1999 do NATO a od roku 2004 je členom Európskej únie.

Zdroje:

ČEMAN, R. 2006. SVET zemepisný atlas. Bratislava. MAPA Slovakia

VARLEYOVÁ, MILESOVÁ. 2004. Zemepisná encyklopédia. Bratislava. Mladé letá

MOCKO. 1986. Krajiny sveta. Bratislava. Nakladateľstvo Pravda

Foto: archív sprt.sk

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: EurópaGeografia

Instagram