Celý názov: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

Hlavné mesto: Londýn

Rozloha: 244 140 km2

Počet obyvateľov: 66 040 000 (v roku 2017)

Úradný jazyk: anglický

Hlavné náboženstvo: rímskokatolícke

Typ vlády: unitárna parlamentná konštitučná monarchia

Mena: britská libra

Susediace štáty: Írsko

Veľké mestá: Londýn, Birmingham, Manchester, Leeds, Liverpool, Glasgow

Ostrovný štát

Ostrovný štát, ktorý zaberá väčšinu Britských ostrovov. Súčasťou sú Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko a Normanské ostrovy a Man. Je na čele Commonwealthu (Spoločenstvo národov, zoskupenie štátov lojálnych britskej vláde).

Okrem najväčšieho európskeho ostrova, Veľkej Británie, zaberá aj časť susedného ostrovu Írsko, kde sa nachádza hranica medzi štátmi Írsko a Severné Írsko. Súčasťou sú aj súostrovia v okolí, Shetlandy, Orkneje a Hebridy. Normanské ostrovy sú blízko francúzskeho pobrežia.

Od kontinentálnej časti Európy je oddelené Lamanšským prielivom. Jeho najužšia časť v Doverskej úžine má 33 km. Severozápad obmýva Severné more, západne je Atlantický oceán.

Pod Írskom sa nachádza Keltské more, medzi Írskom a Veľkou Britániou Írske more. Spojené sú pomocou Prielivu sv. Juraja, severne od Írskeho mora leží Severný prieliv smerujúci k Škótskemu moru. Medzi Vonkajšími Hebridmi a severnou časťou Veľkej Británie je Minčský prieliv. Orkneje a Veľká Británia sú oddelené Pentlandským prielivom.

Pobrežie, rieky, jazerá, nížiny, podnebie

Pobrežie je značne členité s dĺžkou okolo 12 400 km. Na juhu vybieha západným smerom Cornwallský polostrov, na opačnej strane, východne, Kent. Cornwallský polostrov a Wales oddeľuje Bristolský záliv, západne od Walesu je záliv Cardiganský. Do Írskeho mora vybieha Anglesey, ktorý zo západu ohraničuje Liverpoolsky záliv. Na východnom pobreží leží Temžský záliv, medzi Kentom a Norfolkom.

Ústia riek bývajú rozšírené a hustá sieť zálivov v okolí Škótska sa nazýva fjordy. Moria výrazne vplývajú nielen na podnebie, ale aj ekonomiku. Rieky tvoria naprieč krajinou veľké, rozvetvené siete. Sú väčšinou krátke s množstvom vody a väčšinou bývajú splavné.

Najvýznamnejšími riekami sú Temža prechádzajúca Londýnom a Severn na západnej strane krajiny.

Hornaté časti bývajú často preťaté hlbokými dolinami, v ktorých nájdeme jazerá. Tých je v tejto oblasti nesmierne množstvo. Rozlohou vyčnievajú v Severnom Írsku Lough Neagh (396 km2), Loch Ness (65 km2) v Škótsku medzi Kaledónskou vysočinou a Grampiánmi.

Asi polovicu povrchu zaberajú staré vrásové pohoria. Najvyšším vrchom je Ben Nevis (1343 m) v pohorí Grampiány, nachádza sa na severe Veľkej Británie v Škótsku.

Na severe sa nachádza Kaledónska vysočina, smerom na juh pokračujú Grampiány, Juhoškótska vysočina, Cheviot, Kumbrické a Peninské vrchy. Na západnom pobreží sú Kambrické vrchy (najvyšší vrch je Snowdon, 1085 m.n.m.) vo Walese.

Nížiny nie sú rovinaté, nachádzajú sa na nich pahorkatiny. Nachádzajú sa hlavne na juhovýchode Veľkej Británie.

Podnebie je mierne, s množstvom zrážok. Výrazne naň vplýva Atlantický oceán. Leto je iba málo slnečné, v zime mrzne výnimočne. Počasie je veľmi premenlivé, čo je spôsobené striedaním vzdušných más v západnom prúdení. Častý je silný vietor, zrážky a hmly.

Spojené kráľovstvo je treťou najľudnatejšou krajinou Európy, viac ľudí žije iba v Nemecku a Rusku. Životná úroveň je na vysokej úrovni.

Obyvateľmi sú hlavne Angličania (80%), po ktorých nasledujú Škóti (10%) a Íri (4%). Menšinovo je zastúpená keltská národnosť, ku ktorej patria Walesania, Gaeli a Íri. V roku 1999 bolo zaregistrovaných 112 000 utečencov, ich počet sa odvtedy zvýšil. Pribúdajú takisto obyvatelia prichádzajúci z rozvojových krajín.

Národnostnému zloženiu zodpovedajú používané jazyky. Najčastejšie sa stretneme s angličtinou, ktorá patrí do západogermánskej skupiny indoeurópskej rodiny. Keltská menšina používa jazyk z keltskej skupiny indoeurópskej rodiny. Na Normanských ostrovoch narazíme na frankofónnu populáciu.

náboženstve jednoznačne prevláda kresťanstvo, po ňom nasleduje judaizmus. Vplyvom prisťahovalectva pribúdajú osoby vyznávajúce islam.

Východné pobrežie je hlavnou oblasťou využívanou na poľnohospodárstvo, konkrétne rastlinnú výrobu. Jednoznačne prevažujú obilniny, predovšetkým jačmeň a pšenica, vo vyšších polohách ovos a raž. Ďalej cukrová repa, zemiaky, ľan, strukoviny, zelenina aj ovocie.

Napriek pestrej škále pestovaných plodín prevláda výroba živočíšna. Jedná sa o hovädzí dobytok, ovce, ošípané a hydinu.

Priemysel tu má najdlhšiu tradíciu. Okrem energetických surovín sú zdroje nerastných surovín obmedzené a zo značnej časti vyčerpané. V roku 1998 sa Spojené kráľovstvo radilo do zoznamu desiatich krajín, ktoré vyťažili najviac ropy aj zemného plynu. Kedysi významná bola ťažba kovov, ktorá sa však stiahla do úzadia kvôli vyčerpaniu ložísk.

Ťaží sa tu takisto soľ, kaolín a magnezit, v menších množstvách potom potaš, baryt a fluorit.

V odvetviach došlo k stagnácii hutníckeho a textilného priemyslu, na význame však naberal elektrotechnický, chemický a podobne. Potravinársky priemysel sa sústreďuje do miest, hlavne mestských aglomerácií. Štát je známy pivom a destilátmi ako napr. Škótska whisky a gin.

Najväčšia dopravná sieť je v Anglicku. Na jeho juhovýchode nájdeme veľké dopravné uzly Londýn, Birmingham, Manchester. Pomocou Eurotunelu, ktorým sa Spojené kráľovstvo spája s Francúzskom, komunikuje anglická železničná doprava s kontinentálnou. Väčšina dovozu a vývozu sa realizuje prostredníctvom námornej dopravy.

Londýnom preteká rieka Temža, nachádza sa na juhovýchode Veľkej Británie. Zaberá viac ako 1 000 km2 a je jedným z najstarších miest na svete. Podnebie v tomto hlavnom meste je mierne, čo spôsobuje teplý Golfský prúd z Atlantického oceánu.

Základ mesta položili Rimania, v 19. storočí bolo ako centrum Britského impéria najväčším mestom na svete. Patrí medzi dôležité svetové finančné centrá.

Malé Anglicko - Gibraltár

Gibraltár s rozlohou len 6,7 km2 je zámorským územím Spojeného kráľovstva. Toto územie bolo v minulosti anglickou kolóniou.
Nachádza sa na úplnom juhu Pyrenejského poloostrova, na mieste, ktoré je najbližšie k Afrike. Za dobrého počasia môžete z Gibraltáru voľným okolo vidieť pobrežie Maroka, ktoré leží na africkom kontinente, na opačnom brehu Gibraltárskej úžiny. Tá spája Stredozemné more s Atlantickým oceánom. 

Gibraltárska úžina
Gibraltar, Anglicko, England, jaskyňa
jaskyňa, Gibraltar

Zaujímavosť…

Gibraltár má prezývku „The Rock-Skala“ a to nie náhodou. Pozostáva z jedného skalného vápencového masívu, v ktorého dutine môžete obdivovať obrovskú jaskyňu. Je prístupná turistom, ale konajú sa v nej aj hudobné koncerty a iné kultúrne podujatia. 

Územie patrilo kedysi Španielsku, ktoré je jediným susedným štátom Gibraltáru zo strany pevniny. Dĺžka hranice so Španielskom je len 1,2 km. Španielsko prenechalo Gibraltár Spojenému kráľovstvu v roku 1713 na základe Utrechtskej zmluvy a v roku 1830 sa toto územie stalo formálne britskou kolóniou.

Zaujímavosť…
Na Gibraltári sa konali dve referendá  o pripojení k Španielsku a to v roku 1967 a opäť v roku 2002. Obe boli neúspešné a väčšina obyvateľov si želala ostať pod britskou vlajkou.

V roku 2006 získal Gibraltár plnú moc nad správou svojho územia a britské kráľovstvo zodpovedá už len za obranu a medzinárodné vzťahy.

K britskému kráľovstvu sa obyvatelia Gibraltáru hrdo hlásia a každoročne oslavujú v septembri svoj národný sviatok tým, že sa oblečú do národných farieb a v uliciach mesta sa spoločne zabávajú. 

Gibraltar England sviatok
oslava národného sviatku, Gibraltár
Gibraltar Anglicko England opica
opice, Gibraltár

Zaujímavosť…

Neodmysliteľnými turistickými atrakciami Gibraltáru sa stali opice, ktorých je všade naozaj veľa. Zaujímavosťou je, že je to jediná kolónia opíc v Európe.

Medzi miestnymi obyvateľmi sa traduje, že Gibraltár bude britský dovtedy, kým tu budú žiť opice. Opice preto rozmaznávajú, tie sa osmelili a stali sa dotieravými.

Gibraltar Anglicko England opica
opice, Gibraltár

Ekonomika Gibraltáru

Ekonomika Gibraltáru je založená na turizme, obchode a finančných službách. Gibraltár ročne navštívi viac ako 7 miliónov turistov.
Gibraltár má svoje vlastné mince a bankovky, tzv. gibraltársku libru, platiť sa tu ale dá aj britskými librami. 

Zdroje:

ČEMAN, R. 2006. SVET zemepisný atlas. Bratislava. MAPA Slovakia

VARLEYOVÁ, MILESOVÁ. 2004. Zemepisná encyklopédia. Bratislava. Mladé letá

ČINČURA, J. a spol. 2004. ZEM. Bratislava. Ikar

Kolektív autorov. 2006. Ottova všeobecná encyklopédia v dvoch zväzkoch M – Ž. Bratislava. Agentúra Cesty, s.r.o.

Foto: archív sprt.sk

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: EurópaGeografia

Instagram