Rozloha: 1 436 370 km2

Počet obyvateľov: 163 414 068

Hustota zaľudnenia: 157,67 obyv./km2

Priemerná dĺžka života: 78,31 roku

Nezamestnanosť: 7,2%

Do strednej Európy patria nasledujúce štáty: Slovensko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko a Lichtenštajnsko.

Najväčšia koncentrácia ľudí žije pri vodných tokoch a na bývalých miestach rozsiahlej ťažby. Prevládajú tri jazykové skupiny, slovanská, germánska a ugrofínska, rovnaké rozoznávame aj národnosti. Obyvateľstvo je rozdelené do hustej siete veľkých miest a malých sídiel. V strednej Európe je značné prisťahovalectvo a veľká hustota zaľudnenia.

Dôležitými sídlami sú Berlín, Praha, Zurrich, Mníchov, Viedeň, Budapešť, ale takisto veľa iných, menších sídiel, napríklad banských miest.

Hospodárskym gigantom tejto oblasti je Nemecko, v ktorom prevažuje živočíšna výroba. Rastlinná výroba je dôležitá najmä pre Maďarsko a Poľsko. V priemysle prevažuje strojárenský. Úroveň ekonomiky klesá.

Pohoria rozprestierajúce sa na tomto území tvoria Alpy na území Švajčiarska, Lichtenštajnska, Rakúska a Nemecka s najvyšším vrchom Mt. Blanc (4810 m.n.m) a Karpaty na území Poľska, Česka a Slovenska (Gerlachovský štít).

Nájdeme tu dve nížiny. Panónsku panvu na území Maďarska, Rakúska a Slovenska so severoeurópskou planinou na území Poľska a Nemecka.

Po území strednej Európy pretekajú štyri veľké rieky. Labe aj Odra pramenia v susednom Česku, Dunaj, ktorý preteká aj územím Slovenska, pramení v Nemecku a Visla opäť u nášho suseda, v Poľsku. Visla je zároveň najdlhšou riekou strednej Európy.

Najväčším jazerom v strednej Európe je Balaton ležiaci v Maďarsku.

Stredná Európa leží v miernom pásme, prevládajú tu zmiešané lesy. Zrážky sú občasné, zo západu prichádza studený front. Fauna a flóra sa delí podľa nadmorskej výšky.

4.5/5 - (11 votes)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: EurópaGeografia

Instagram