Už som skúsenejšia, nahováram si, že aj múdrejšia. Už som to v zime zažila. Napriek tomu zase neviem, čo presne nás čaká. Priebeh som si vedela predstaviť, ale skúšanie? Veľký otáznik.

Letná pitevňa je zimnej veľmi podobná, ale má svoje špecifiká. Minimálne nekompromisne ohlasuje koniec semestra a blížiace sa skúškové.

Pitevný týždeň a jeho organizácia

Priebeh pitiev si určite pamätáte z minulého semestra, takže ho rozoberať nebudem. Ak potrebujete oprášiť spomienky, prečítajte si tento článok. 

Oproti zime sú teraz pitevné týždne dva, jeden chodíte doobeda, druhý poobede. 

Opäť polovicu času trávite na červenom poschodí (preparáty sú však tentoraz skromnejšie), zvyšok v pitevni. 

Na rozdiel od zimy, pitevňa teraz nie je iba o hrajkaní sa, naozaj si prechádzajte preparáty, za jeden deň si ich všetky dostatočne nezmapujete.

A aby som to zbytočne nenaťahovala, hlavná otázka pred a počas týchto týždňov u nás bola jediná: Čo všetko treba vedieť?

letná pitevňa lekárska fakulta medicína blog

Nároky na vedomosti

V niečom stačí len základný prierez, ale vo všeobecnosti musím povedať, že letné skúšanie je taká menšia skúška. Nikto nevyžaduje dokonalú teóriu (aj keď si ňou výrazne viete zlepšiť známku), ale preveria si každú maličkosť, čo sa dá. Vôbec sa nespoliehajte na 10 otázok. Bude ich omnoho viac. 

Každý skúšajúci sa snaží prejsť krížom všetkými najpodstatnejšími oblasťami. Len mozog často vynechávajú, alebo sa pýtajú iba na základy. Poctivo sa pripravte na otázky z brucha aj hrudníka, obľúbené sú cievy a nervy. Oproti zime sa niekedy k svalom ani nedostanete, ak však áno, pravdepodobne pôjde o nejaké zlomyseľnejšie.

Otázky na skúške

Ako príklad sú tu nejaké témy, ktoré môžu na pitvách od skúšajúcich padnúť:

– trigonum caroticum, vagina carotica, a. vertebralis, ductus thoracicus, priestory medzi rebrami – ohraničenie a obsah, n. genitofemoralis, v. renalis, v. suprarenalis, v. testicularis, ureter, a. mesenterica inferior, n. trigeminus, a. temporalis superficialis

 – n. obturatorius + čo inervuje (aj vymenovať svaly), odstup 7. a 8. hlavového nervu, n. alveolaris inferior + konečná vetva, adhesio interthalamica, laterálna komora, corpus callosum, pons, pyramída na oblongate, z čoho je a. hepatica propria (po aortu), a. coronaria cordis sinistra, a. testicularis, v. azygos, v. renalis, lig. teres hepatis, porta hepatis + v čom prechádza, určiť pravé/ľavé pľúco + popis hilu, ductus parotideus, ureter a jeho zúženia, poznať hrubé črevo podľa sliznice

– cievy štítnej žľazy, auriculy na srdci, n. abducens, sinus cavernosus, meatus acusticus internus, skupiny svalov jazyka, n. laryngeus reccurens, n. vestibulocochlearis, traubeho semilunárny priestor

– truncus sympathicus, nervus medianus, venter anterior musculi digastrici, v. portae, n. oculomotorius, a. pudenda interna, retrostyloidný priestor, n. genitofemoralis, n. cutaneus femoris lateralis, m. serratus anterior

– n. vagus, n. musculocutaneus, m. serratus anterior, a. vertebralis, n. ulnaris, r. externus nervi accessorii, v. portae (+ lig. hepatoduodenale), ductus choledochus

– a. thyroidea superior, m. pectoralis major, a. laryngea superior, n. medianus, foveolae gastricae, areae gastricae, sulcus basilaris, cavum Meckeli, ggl trigeminale, truncus coeliacus, a. phrenica inferior, a. suprarenalis superior, kraniometrické body, kostná dreň

 – n. laryngeus recurens, papilla Vateri + vzdialenosť od pyloru, n. suprascapularis, ductus thoracicus, meatus nasi inf., m. trapezius, v. azygos, m. digastricus, a. umnilicalis, porta hepatis, n. abducens, n. lingualis, foramen ischiadicum majus, foramen suprapiriforme

– n. axillaris, a. circumflexa humeri post., n. thoracicus longus, a. thoracica lateralis, n. hypoglossus + ansa, ductus thoracicus, ureter, v. ovarica, excavatio rectouterina, a. pharyngea ascendens, a. lingualis, n. accesorius, n. obturatorius, ostium v. cavae inf. do srdca, ductus pancreaticus major

Otázky sú rôznorodé. Po pitvách máte prebranú celú anatómiu, očakávajú, že ju aj viete. Takže sa pokojne spýtajú na čokoľvek, aj zo zimy.

Ak sa naučíte cievy a nervy (áno, aj tie hlavové), máte slušný základ. Zopakujte si k tomu čo najviac z orgánoviek a svalov a mali by ste skončiť úspešne.

Pocity a porovnanie so zimou

anatomia letne pitvy medicina

Letná pitevňa je náročnejšia, bez debaty. Množstvo učiva, ktoré musíme naraz uskladniť v hlave je niekoľkonásobné. A do toho prichádza stále neodbytný pocit, že zo zimného semestra si skoro nič nepamätáme.

Napriek tomu, bolo to príjemnejšie. Aspoň v mojom prípade, samozrejme, závisí aj od skúšajúceho. Mala som (ne)šťastie, že ani raz som nedostala toho, kto ma mal oficiálne skúšať. V zime mi to známku asi zhoršilo, v lete vznikla naopak príjemná atmosféra, v ktorej môj mozog nevyhlásil štrajk.

Počas skúšania som dostávala milión vedľajších otázok. Omnoho viac, ako v zime. Väčšinou keď skúšajúci vidí, že základy viete, ide hlbšie. Tak sme sa dopracovali aj pri mozgu k množstvu otázok – takže áno, oplatí sa ho naučiť. Pravdepodobnosť, že sa naňho budú pýtať je nízka, ale keď sa už spýtajú, mali by ste vedieť odpovedať.

Príjemné zistenie bolo, že keď som niečo nevedela, skúšajúca mi to vysvetlila. Zimná pitevňa mi prišla oproti tejto nervózna, akoby sa nás čo najskôr snažili zbaviť. Teraz to bola väčšia pohoda, skúšajúci akoby mali lepšiu náladu a keď som nedokázala vydolovať odpoveď na doplňujúcu otázku, povedali mi ju, neskočili hneď ďalej. To som si cenila, vzhľadom na blížiacu sa skúšku.

Takže v krátkosti zhrnuté, letná pitevňa je ťažšia, ale pre mňa bola oveľa príjemnejšia viac som sa vďaka nej naučila. Ideálne bolo, že som si ako prvú dala skúšku z anatómie. Počas pitiev som sa tak učila už aj teóriu – to mi pomohlo na pitevnom skúšaní, a naopak, ohmatanie si preparátov mi pomohlo zapamätať si množstvo štruktúr a na skúške som si jednotlivé veci vedela predstaviť. Neviem, či by som ich aj neskôr mala v pamäti také čerstvé.

Za mňa teda jediná rada, začnite skúškou z anatómie. Počas pitiev sa môžete sústrediť naplno na jediný predmet, nepremažete anatomické vedomosti napríklad biológiou a ako bonus budete mať za sebou najťažšiu skúšku ako prvú.

5/5 - (5 votes)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram