eikosanoidy

Eikosanoidy

Eikosanoidy sú látky zúčastňujúce sa regulácie buniek. Syntéza vychádza z dvadsaťuhlíkatých polynenasýtených mastných kyselín viazaných v membránach (vo fosfolipidoch) esterovou väzbou. Konkrétne ide o ω-3 a ω-6 mastné kyseliny. Rozdeľujú sa na prostanoidy, leukotrieny, lipoxiny a iné. Eikosanoidy a ich základná charakteristika Eikosanoidy majú veľmi krátky polčas, pôsobia ako lokálne hormóny na krátke Read more…

steroidy

Izoprenoidné lipidy

Lipidy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tieto organické látky sú veľmi rôznorodé a plnia množstvo funkcií. V ľudskom organizme sú napríklad stavebnou súčasťou membrán, mechanicky chránia dôležité orgány, fungujú ako zásoba energie a podieľajú sa na udržiavaní teploty. Okrem toho majú obrovský význam aj v ďalších procesoch. Delia sa na jednoduché lipidy, zložené lipidy a izoprenoidné Read more…

fosfatidylethanolamín

Zložené lipidy

Lipidy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tieto organické látky sú veľmi rôznorodé a plnia množstvo funkcií. V ľudskom organizme sú napríklad stavebnou súčasťou membrán, mechanicky chránia dôležité orgány, fungujú ako zásoba energie a podieľajú sa na udržiavaní teploty. Okrem toho majú obrovský význam aj v ďalších procesoch. Delia sa na jednoduché lipidy, zložené lipidy a izoprenoidné Read more…

lipidy

Lipidy

Lipidy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tieto organické látky sú veľmi rôznorodé a plnia množstvo funkcií. V ľudskom organizme sú napríklad stavebnou súčasťou membrán, mechanicky chránia dôležité orgány, fungujú ako zásoba energie a podieľajú sa na udržiavaní teploty. Okrem toho majú obrovský význam aj v ďalších procesoch. V tomto článku si priblížime všeobecné informácie o lipidoch Read more…

syntéza mastných kyselín

Syntéza mastných kyselín

Väčšina mastných kyselín v organizme pochádza z potravy. Niektoré bunky ich však dokážu vytvárať – syntetizovať. Táto syntéza mastných kyselín prebieha hlavne v pečeni. Obmedzenú schopnosť syntézy majú adipocyty (bunky tukového tkaniva), mliečna žľaza tvoriaca mlieko, mozog a tenké črevo. Hlavným substrátom je acetyl-CoA. Keď je ho v bunke dostatok a nie je potrebné ho využiť Read more…

odbúravanie mastných kyselín

Odbúravanie mastných kyselín

Mastné kyseliny a ich katabolizmus Mastné kyseliny prijaté potravou prechádzajú viacerými pochodmi, kým sa konečne dostanú do buniek, v ktorých sa spracujú. V nich prebieha odbúravanie mastných kyselín, pri ktorom pozorujeme tri fázy: 1. aktivácia mastnej kyseliny 2. transport do matrix mitochondrie 3. β-oxidácia Aktivácia mastných kyselín Voľná mastná kyselina, ktorá prichádza Read more…

glykogén

Glykogén

Glykogén je zásobáreň rýchlo dostupnej glukózy pre telo. Ukladá sa v bunkách, tvorený je množstvom molekúl glukózy, ktoré sú navzájom spojené dvoma typmi väzieb. Najrozsiahlejšia syntéza (tvorba) aj odbúravanie glykogénu prebieha v pečeni a svaloch, no v určitej miere tieto deje pozorujeme vo väčšine buniek tela. Keď má telo dostatok glukózy (v krvi), spustia Read more…

glukoneogenéza

Glukoneogenéza

Syntéza glukózy de novo, glukoneogenéza, prebieha najmä v pečeni, v určitej miere aj v obličkách. Slúži na doplnenie glukózy v krvi, ak nie sú sacharidy prijaté v strave a telo už minulo zásoby glykogénu. Proces je umiestnený v cytoplazme buniek a využíva rovnaké enzýmy, aké vystupujú v glykolýze. Výnimkou sú tri nevratné reakcie, kde je počas glukoneogenézy použitý iný Read more…

aeróbna fosforylácia

Aeróbna fosforylácia

Oxidatívna, alebo aeróbna fosforylácia, je dej priamo nadväzujúci na dýchací reťazec. Prostredníctvom dýchacieho reťazca sa pumpujú protóny vodíka z matrix mitochondrie a dochádza k ich hromadeniu v medzimembránovom priestore. Ako k tomu dochádza a aké deje pri tom prebiehajú, sa dočítate v článku venovanom dýchaciemu reťazcu. Hromadením protónov vzniká uloženie energie v zvláštnej forme – protónmotívnej sile. Read more…

dýchací reťazec

Dýchací reťazec

Dýchací reťazec je sústava dejov, vďaka ktorým dokáže bunka získať energiu uloženú v redukovaných kofaktoroch NADH+H+ a FADH2. Ide o redoxné procesy, pri ktorých sa tieto kofaktory oxidujú do formy NAD+ a FAD. Sú tak schopné viazať ďalšie vodíky, ktoré opäť prispejú k tvorbe energie v dýchacom reťazci. Tieto deje prebiehajú na vnútornej mitochondriálnej membráne. Okrem Read more…

Instagram