Látky dokážu prechádzať z jedného skupenstva do iného. Každú takúto zmenu nazývame fázovým prechodom. Skupenstvo látky sa mení v závislosti od teploty a tlaku.

Plynné, kvapalné a tuhé skupenstvo sa opisuje pri bežných podmienkach, teda 25°C. Zmena teploty (energie) spôsobí zmenu skupenstva.

Ochladzovaním plynnej látky vznikne kvapalná látka a z nej následne tuhá látka. Naopak dodávanie energie vyvolá vibrácie – atómy alebo molekuly látky sa rozkmitajú.

Aby sa tuhé teleso roztopilo na kvapalinu, musia častice získať dostatočnú energiu, aby vedeli zrušiť väzby, ktoré ich držia. Ešte viac energie potrebujú kvapaliny, aby sa stali plynom.

Množstvo tepla potrebné na zmenu skupenstva má každá látka iné. Nazýva sa merným skupenským teplom. Je to teplo, ktoré je potrebné dodať pri topení alebo vare, alebo energia, ktorá sa uvoľňuje pri kondenzácii alebo tuhnutí.

Každá zmena skupenstva má svoj odborný názov.

Ak sa tuhá látka premieňa na plyn, hovoríme o sublimácii, v opačnom prípade, keď sa plyn mení na tuhú látku, jedná sa o desublimáciu.

Ak sa tuhá látka premieňa na kvapalnú, hovoríme o topení, keď sa kvapalina premieňa na tuhú látku, nazývame tento dej tuhnutím.

Keď sa plyn mení na kvapalinu, jedná sa o kondenzáciu, v opačnom prípade, teda keď sa kvapalná látka premieňa na plyn, hovoríme o vare, alebo vyparovaní.

Topenie

Látka sa začína topiť, keď častice tuhej látky získajú dostatočnú energiu na čiastočné prekonanie príťažlivých síl medzi sebou. Pri látkach s vysokou teplotou topenia je potrebné dodať väčšie množstvo energie, pretože sú pútané silnejšími väzbami. Tuhá látka sa mení na kvapalnú.

Tuhnutie

Tento dej prebieha, keď častice v kvapaline nemajú dostatočnú energiu na to, aby prekonali príťažlivé sily medzi sebou. Kvapalina sa mení na tuhú látku.

Vyparovanie

Kvapaliny získajú dostatočnú energiu na zrušenie vnútorných väzieb medzi časticami a začnú sa pri vare vyparovať. Kvapalná látka sa mení na plynnú.

Kondenzácia

Je dej, ktorý je opakom varu, teda vyparovania. Nastáva, keď začnú medzi časticami plynu pôsobiť príťažlivé sily, kvôli ktorým sa zhlukujú a začínajú tvoriť kvapky. Plynná látka sa mení na kvapalnú.

Sublimácia

Niektoré látky majú anomálnu vlastnosť prejsť z tuhého skupenstva priamo na plynné s vynechaním kvapalnej fázy.
Príkladom je gáfor, ale častejšie môžete vidieť suchý ľad (tuhý oxid uhličitý), ktorý sme ako animátori v AMAVET-e často používali na veľmi efektné pokusy.

Desublimácia

Desublimácia nastáva pre premene plynnej látky na tuhú, je opakom sublimácie.

Zdroje:
GAJDOŠ a spol. 2011. VEDA. Bratislava. Ikar
BELANOVÁ a spol. 2013. Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky. Bratislava. PRÍRODA
zo školských poznámok šprta

5/5 - (1 vote)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram