Chémia je prírodná veda

Chémia je prírodná veda, ktorá sa zaoberá štruktúrou, zložením a vlastnosťami rôznych látok a zároveň skúma, ako sa môžu meniť na iné látky.
Chémia sa niekedy označuje aj názvom 
centrálna veda, lebo je prepojením medzi biológiou a fyzikou.

S chémiou sa stretávame každodenne. Spojená je hlavne s činnosťou človeka, a to už oddávna. Možno ste už počuli o stredovekých alchymistoch, ktorí sa snažili menej cenné kovy premieňať na zlato alebo hľadali tzv. elixír života, ktorým by dali ľuďom  večnú mladosť 🙂  

co je chemia

Dnešná chémia je seriózna prírodná veda!
Dnešní vedci svojim neustálym výskumom zlepšujú vlastnosti existujúcich látok, hľadajú a objavujú úplne nové. 

Práve vďaka chémii sme pri športovaní nahradili bavlnené tričká technickými, pri poranení už lekári miesto nepríjemného šitia dokážu menšiu ranu zalepiť špeciálnym lepidlom, elektronika neuveriteľne zmenšuje svoje rozmery a zvyšuje výkon, vedci dovidia stále hlbšie do vesmíru, spôsobom šetrným voči ostatnej prírode dokážeme recyklovať odpad, čistiť vodu alebo aj kvalitne si dezinfikovať ruky, aby sme znížili riziko nákazy na Covid-19

Chémia je rozsiahla veda, člení sa na viacero odborov:

Všeobecná chémia

Zaoberá sa všeobecnými zákonitosťami stavby látok a priebehom chemických dejov. Poznanie týchto zákonitostí nám pomáha predvídať vlastnosti látok a priebeh chemických dejov.

Anorganická chémia

Anorganická chémia skúma anorganické látky.
Sú to všetky prvky a zlúčeniny, s výnimkou väčšiny zlúčenín uhlíka. 

voda je anorganická zlúčenina

Organická chémia

Organická chémia skúma organické látky.
Väčšina z nich sú zlúčeniny uhlíka a vodíka. Ide napríklad o výrobky z ropy a uhlia.
Zapamätáte si ich ľahko aj podľa grafických značiek, ktoré sa používajú ako jednoduchší zápis ich vzorcov.

organická chémia - metán

Aplikované odbory

Je to chémia, ktorá sa špecializuje na konkrétne odvetvia priemyslu.

Patria sem napríklad: 
Chémia pre poľnohospodárstvo (agrochémia) – pozostávajúca najmä z výskumu a výroby hnojív, ktoré zvyšujú úrodu, eleminujú škodcov a pod., 

Postupy chemickej výroby (chemická technológia), ktorá skúma, ako sa dá výroba chemických látok vylepšiť a optimalizovať, aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Vyvíja  nové špeciálne chemické prípravky a materiály,

Chémia skúmajúca zloženie látok (analytická chémia) – stanovuje obsah jednotlivých zložiek konkrétnych materiálov a ich zmesí, zisťuje tiež chemické zložky vo vzorkách a robí ich analýzu.

chémia je prírodná veda agrochémia hnojivo

Keď chémia hraničí s inými vednými odbormi...

Všetky vedy sa navzájom prelínajú a výnimkou nie je ani chémia. Preto máme napríklad: 
biochémiu (hraničí s biológiou),
fyzikálnu chémiu (skúma chemické látky fyzikálnymi metódami), alebo
– geochémiu (skúma chemické zloženie Zeme).

chémia je prírodná veda biochémia

Zdroje:
CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS
BELANOVÁ a spol. 2013. Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky. Bratislava. PRÍRODA
zo školských poznámok šprta

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram