didaktická dosková hra Chemplay hrací plán víťaz Ivana Kravárová vzdelávanie chémia objednaj

využite hru na maximum!

Zaškolenie priamo pri hracom pláne hry!

Hru rýchlo a ľahko začleníte 
do vyučovania.
Deťom spestríte a zefektívnite formu výučby, 
Vy si uľahčíte skúšanie.

V čase covidu je všetko online!

video navod chemplay

aj my pripravujeme stručný video návod

Obsah

spoločenská dosková hra so vzdelávacím obsahom ako alternatívna pomôcku pre učiteľa chémie, prípadne ako vhodný nástroj pre učiteľa zastupujúceho na hodine chémie

– hra ako alternatívna pomôcka pre učiteľa
– obsah balenia hry a využitie jej súčastí 
– možnosti využitia hry vo viacerých fázach vyučovacieho procesu a v školských kluboch 
  (návod) 
– praktická časť – hra učastníkov v skupinách, otázky a odpovede
– organizácia školskej súťaže v ChemPlay
  (praktická ukážka, návod)
– diskusia na záver

Časová náročnosť

minimálna časová dotácia na jedno školenie v plnom rozsahu je 3 h

školenie prebieha v jednom bloku, s možnosťou krátkej prestávky

Forma

MINI 
Teoretická prednáška formou pptx prezentácie, ktorá obsahuje všetky body uvedené v časti “Obsah”. 
Časová dotácia – 1,5 h.

COMPLET
Teoretická prednáška formou pptx prezentácie doplnená o praktickú časť. 
Účastníci 
otvoria krabice, oboznámia sa so súčasťami hry, aktívnou hrou si s podporou lektora utvrdia jej pravidlá, sami si vyskúšajú široké možnosti jej praktického využitia.
Časová dotácia – 3 h.

Miesto

Bratislava 

Podľa požiadavky klientaKlient zabezpečí potrebnú vybavenosť priestoru: 
– PC s pripojením na dataprojektor pre pptx prezentáciu,
– stoly a stoličky s možnosťou ich zoskupenia do ostrovčekov po 4, max. 6 ľudí
– max. 16 účastníkov v skupine na 1 lektora.

Kontakt

Ing. Anna Kravárová
info@sprt.sk 

Páčil sa Vám článok?
Instagram