didaktická dosková hra Chemplay hrací plán víťaz Ivana Kravárová vzdelávanie chémia objednaj

využite hru na maximum!

Zaškolenie priamo pri hracom pláne hry!

Hru rýchlo a ľahko začleníte 
do vyučovania.
Deťom spestríte a zefektívnite formu výučby, 
Vy si uľahčíte skúšanie.

Obsah

spoločenská dosková hra so vzdelávacím obsahom ako alternatívna pomôcku pre učiteľa chémie, prípadne ako vhodný nástroj pre učiteľa zastupujúceho na hodine chémie

– hra ako alternatívna pomôcka pre učiteľa
– obsah balenia hry a využitie jej súčastí 
– možnosti využitia hry vo viacerých fázach vyučovacieho procesu a v školských kluboch 
  (návod) 
– praktická časť – hra učastníkov v skupinách, otázky a odpovede
– organizácia školskej súťaže v ChemPlay
  (praktická ukážka, návod)
– diskusia na záver

Časová náročnosť

minimálna časová dotácia na jedno školenie v plnom rozsahu je 3 h

školenie prebieha v jednom bloku, s možnosťou krátkej prestávky

Forma

MINI 
Teoretická prednáška formou pptx prezentácie, ktorá obsahuje všetky body uvedené v časti „Obsah“. 
Časová dotácia – 1,5 h.

COMPLET
Teoretická prednáška formou pptx prezentácie doplnená o praktickú časť. 
Účastníci 
otvoria krabice, oboznámia sa so súčasťami hry, aktívnou hrou si s podporou lektora utvrdia jej pravidlá, sami si vyskúšajú široké možnosti jej praktického využitia.
Časová dotácia – 3 h.

Miesto

Bratislava 

Podľa požiadavky klientaKlient zabezpečí potrebnú vybavenosť priestoru: 
– PC s pripojením na dataprojektor pre pptx prezentáciu,
– stoly a stoličky s možnosťou ich zoskupenia do ostrovčekov po 4, max. 6 ľudí
– max. 16 účastníkov v skupine na 1 lektora.

Kontakt

Ing. Anna Kravárová
info@sprt.sk 

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram