Vo všetkých termochemických reakciách uvádzame reaktanty, produkty, ich skupenstvo, zmenu entalpie a taktiež aj tu musí platiť zákon zachovania hmotnosti.

Tieto chemické rovnice môžeme písať niekoľkými spôsobmi:

Exotermická reakcia

  1. 2CO (g) + O2 (g) → 2CO2 (g); ΔH = -566 kJ/mol
  2. 2CO (g) + O2 (g) → 2CO2 (g) + 566 kJ/mol

Endotermická reakcia

  1. CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g); ΔH = 178 kJ/mol
  2. CaCO3 (s) + 178 kJ/mol → CaO (s) + CO2 (g)

Úloha:

Vypočítajte Q reakcie, ak pri vzniku 0,5 molu SO3 sa uvoľní 49 kJ tepla:

2SO2 (g) + O2 (g) → 2SO3 (g)

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram