Prečo oddeľujeme chemické zložky

Aby sme mohli látky dostatočne podrobne skúmať, potrebujeme ich mať v čistom stave. V prírode sa však častejšie vyskytujú vo forme zmesí. Keďže zložky zmesi nie sú chemicky viazané, môžeme ich od seba oddeliť rozličnými fyzikálnymi metódami. To, ktorú z nich použijeme, záleží od typu zmesi.

Oddeľovanie zložiek chemických zmesí - metódy

Filtrácia

Túto metódu používame, keď sú veľké častice zmiešané s menšími, alebo s kvapalinou (ale nie sú v nej rozpustené). Filter zachytáva väčšie častice, menšie prepúšťa. Najčastejšie sa používajú papierové filtre.

Môžeme využiť aj tzv. dvojnásobnú filtráciu. Ide o filtráciu s jedným filtrom naviac. Ten zachytáva najväčšie častice, ostatné prepúšťa do filtračného papiera. Tam sa zachytia menšie častice a filtračný papier prepustí do kadičky iba kvapalinu.

Odstreďovanie

Spôsob, ktorým vieme oddeliť rôznorodú zmes. V suspenzii sú častice tuhej látky často tak malé, že len vplyvom gravitácie sa nedokážu usadiť na dne nádoby. V týchto prípadoch používame odstredivku. Pri vysokých otáčkach sa tuhá látka pôsobením odstredivej sily usadí na dne skúmavky.

Chromatografia

Táto metóda sa používa, ak zložky v zmesi majú rovnakú veľkosť častíc, alebo podobné teploty varu. Zložky sa oddeľujú na základe ich rozdielnych vlastností.

Zmes sa najprv nechá rozpustiť v rozpúšťadle. Tak následne presakuje látkou (najčastejšie filtračným papierom) a pohybuje sa dopredu. Každá zložka zmesi sa však pohybuje inou rýchlosťou, čím sa každá z nich zafixuje na látke na určitom mieste.

Kryštalizácia

Používame ju, ak oddeľujeme zložky na základe rôznej rozpustnosti. Najprv vytvorí kryštály menej rozpustná látka.

Sedimentácia

Tiež nazývaná aj usadzovanie. Oddeľujeme ňou pevné častice rozptýlené v plyne, alebo v kvapaline. Usadzujú sa na základe gravitácie – najprv častice, ktoré majú najväčšiu hustotu.

Destilácia

Pri tejto metóde využívame na oddelenie jednotlivých zložiek zmesi ich rozdielnu teplotu varu. Zmes zahrievame. Najprv sa uvoľnia pary, v ktorých prevláda zložka s najnižšou teplotou varu. Tie sa vedú do chladiča, kde skondenzujú a premenia sa tak opäť na kvapalinu.

Sublimácia

Oddeľujeme ňou zložku zmesi, ktorá prechádza pri zahrievaní z pevného skupenstva rovno do plynného. Týmto spôsobom získavame napríklad čistý jód.

Extrakcia

Extrakcia je proces, počas ktorého oddeľujeme zložky zmesi na základe ich rozdielnej rozpustnosti v určitom rozpúšťadle. Zložka, ktorú chceme oddeliť, sa na rozdiel od zvyšných zložiek rozpustí. Následne ju v čistej forme získame odparením rozpúšťadla, alebo destiláciou.

Elektroforéza

Táto metóda využíva rozdielnu pohyblivosť elektricky nabitých častíc rôznych látok v elektrickom poli.

Zdroje:
BELANOVÁ a spol. 2013. Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky. Bratislava. PRÍRODA
CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS

2.5/5 - (6 votes)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram