Ako si ľahko zapamätať značky a názvy prvkov...

Máme pre teba radu:
1) vyber si prvky, ktoré sa máš naučiť

2) všimni si, že značka prvku je odvodená od latinského! a nie slovenského názvu 

3) preto, uč sa naraz! slovenský aj latinský názovak to od teba učiteľka nevyžaduje, aj tak to urob, oplatí sa ti to.

Štipka latinčiny tvojej inteligencii vôbec neuškodí a názvy aj značky si zapamätáš oveľa skôr, lebo ti budú dávať zmysel! 

Prečo aj latinsky

Nabifľovať sa, že OLOVO má značku Pb!?? 
Auuu

Ale keď si všimneš, že olovo = plumbum, značka Pb sa už ponúka sama!

Skús to. A napíš nám, či sa ti to osvedčilo 🙂 
Pripravujeme pre teba aj ďalšie pomôcky. Sleduj náš FB a dozvieš sa!

Precvič si názvy prvkov a značiek chemických prvkov!
Otvor KVÍZ a trénuj! 

Vybrané chemické prvky abecedne podľa značky (pripravujeme)
Ak tu chceš mať aj iné prvky, napíš nám! Zaradíme ich.

chemické prvky abecedne podľa značky

A

značka = Ac
LAT       = actinium
SK         = aktínium
CZ         = aktinium
AJ         = actinium

značka = Ag
LAT       = argentum
SK         = striebro
CZ         = stříbro
AJ         = silver

značka = Al
LAT       = aluminium
SK         = hliník
CZ         = hliník
AJ         = aluminium

značka = Am
LAT       = americium
SK         = amerícium
CZ         = americium
AJ         = americium

značka = Ar
LAT       = argon
SK         = argón
CZ         = argon
AJ         = argon

značka = As
LAT       = arsenicum
SK         = arzén
CZ         = arsen
AJ         = arsenic

značka = At
LAT       = astatium
SK         = astát
CZ         = astat
AJ         = astatine

značka = Au
LAT       = aurum
SK         = zlato
CZ         = zlato
AJ         = gold

značky a názvy prvkov ľahko a rýchlo s hrou ChemPlay

chemické prvky abecedne podľa značky

B

značka = B
LAT       = borum
SK         = bór
CZ         = bor
AJ         = boron

značka = Ba
LAT       = barium
SK         = bárium
CZ         = baryum
AJ         = barium

značka = Be
LAT       = beryllium
SK         = berýlium
CZ         = beryllium
AJ         = beryllium

značka = Bh
LAT       = bohrium
SK         = bórium
CZ         = bohrium
AJ         = bohrium

značka = Bi
LAT       = bismuthum
SK         = bizmut
CZ         = bismut
AJ         = bismuth

značka = Bk
LAT       = berkelium
SK         = berkélium
CZ         = berkelium
AJ         = berkelium

značka = Br
LAT       = bromum
SK         = bróm
CZ         = brom
AJ         = bromine

značka = Bh
LAT       = bohrium
SK         = bórium
CZ         = bohrium
AJ         = bohrium

chemické prvky abecedne podľa značky

C

značka = Ca
LAT       = calcium
SK         = vápnik
CZ         = vápník
AJ         = calcium

značka = Cd
LAT       = cadmium
SK         = kadmium
CZ         = kadmium
AJ         = cadmium

značka = Ce
LAT       = cerium
SK         = cér
CZ         = cer
AJ         = cerium

značka = Cf
LAT       = californium
SK         = kalifornium
CZ         = kalifornium
AJ         = californium

značka = Cl
LAT       = chlorum
SK         = chlór
CZ         = chlor
AJ         = chlorine

značka = Cm
LAT       = curium
SK         = curium
CZ         = curium
AJ         = curium

značka = Cn
LAT       = copernicium
SK         = kopernikium
CZ         = kopernicium
AJ         = copernicium

značka = Co
LAT       = cobalt
SK         = kobalt
CZ         = kobalt
AJ         = cobalt

značka = Cr
LAT       = chromium
SK         = chróm
CZ         = chrom
AJ         = chromium

značka = Cs
LAT       = caesium
SK         = cézium
CZ         = cesium
AJ         = caesium

značka = Cu
LAT       = cuprum
SK         = meď
CZ         = měď
AJ         = copper

chemické prvky abecedne podľa značky

D

značka = Db
LAT       = dubnium
SK         = dubnium
CZ         = dubnium
AJ         = dubnium

značka = Ds
LAT       = darmstadtium
SK         = darmstadtium
CZ         = darmstadtium
AJ         = darmstadtium

značka = Dy
LAT       = dysprosium
SK         = dysprózium
CZ         = dysprosium
AJ         = dysprosium

chemické prvky abecedne podľa značky

E

značka = Er
LAT       = erbium
SK         = erbium
CZ         = erbium
AJ         = erbium

značka = Es
LAT       = einsteinium
SK         = einsteinium
CZ         = einsteinium
AJ         = einsteinium

značka = Eu
LAT       = europium
SK         = európium
CZ         = europium
AJ         = europium

chemické prvky abecedne podľa značky

F

značka = F
LAT       = fluorum
SK         = fluór
CZ         = fluor
AJ         = fluorine

značka = Fe
LAT       = ferrum
SK         = železo
CZ         = železo
AJ         = iron

značka = Fm
LAT       = fermium
SK         = fermium
CZ         = fermium
AJ         = fermium

značka = Fr
LAT       = francium
SK         = francium
CZ         = fermium
AJ         = francium

chemické prvky abecedne podľa značky

G

značka = Ga
LAT       = gallium
SK         = gálium
CZ         = gallium
AJ         = gallium

značka = Gd
LAT       = gadolinium
SK         = gadolínium
CZ         = gadolinium
AJ         = gadolinium

značka = Ge
LAT       = germanium
SK         = germánium
CZ         = gadolinium
AJ         = germanium

chemické prvky abecedne podľa značky

H

značka = H
LAT       = hydrogenium
SK         = vodík
CZ         = vodík
AJ         = hydrogen

značka = He
LAT       = helium
SK         = hélium
CZ         = helium
AJ         = helium

značka = Hf
LAT       = hafnium
SK         = hafnium
CZ         = hafnium
AJ         = hafnium

značka = Hg
LAT       = hydrargyrum
SK         = ortuť
CZ         = rtuť
AJ         = mercury

značka = Ho
LAT       = holmium
SK         = holmium
CZ         = holmium
AJ         = holmium

značka = Hs
LAT       = hassium
SK         = hassium
CZ         = hassium
AJ         = hasium

značky a názvy prvkov ľahko a rýchlo s hrou ChemPlay

chemické prvky abecedne podľa značky

I

značka = I
LAT       = iodum
SK         = jód
CZ         = jod
AJ         = iodine

značka = In
LAT       = indium
SK         = indium
CZ         = indium
AJ         = indium

značka = Ir
LAT       = iridium
SK         = irídium
CZ         = iridium
AJ         = iridium

chemické prvky abecedne podľa značky

K

značka = K
LAT       = kalium
SK         = draslík
CZ         = draslík
AJ         = potassium

značka = Kr
LAT       = krypton
SK         = kryptón
CZ         = krypton
AJ         = krypton

chemické prvky abecedne podľa značky

L

značka = La
LAT       = lanthanum
SK         = lantán
CZ         = lanthan
AJ         = lanthanum

značka = Li
LAT       = lithium
SK         = lítium
CZ         = lithium
AJ         = lithium

značka = Lr
LAT       = lawrencium
SK         = lawrencium
CZ         = lawrencium
AJ         = lawrencium

značka = Lu
LAT       = lutetium
SK         = lutécium
CZ         = lutecium
AJ         = lutetium

chemické prvky abecedne podľa značky

M

značka = Md
LAT       = mendelevium
SK         = mendelevium
CZ         = mendelevium
AJ         = mendelevium

značka = Mg
LAT       = magnesium
SK         = horčík
CZ         = horčík
AJ         = magnesium 

značka = Mn
LAT       = manganum
SK         = mangán
CZ         = mangan
AJ         = manganese

značka = Mo
LAT       = molybdaenum
SK         = molybdén
CZ         = molybden
AJ         = molybdenum

značka = Mt
LAT       = meitnerium
SK         = meitnerium
CZ         = meitnerium
AJ         = meitnerium

chemické prvky abecedne podľa značky

N

značka = N
LAT       = nitrogenium
SK         = dusík
CZ         = dusík
AJ         = nitrogen

značka = Na
LAT       = natrium
SK         = sodík
CZ         = sodík
AJ         = sodium

značka = Nb
LAT       = niobium
SK         = niób
CZ         = niob
AJ         = niobium

značka = Nd
LAT       = neodymium
SK         = neodým
CZ         = neodym
AJ         = neodymium

značka = Ne
LAT       = neon
SK         = neón
CZ         = neon
AJ         = neon

značka = Ni
LAT       = niccolum
SK         = nikel
CZ         = nikl
AJ         = nickel

značka = No
LAT       = nobelium
SK         = nobélium
CZ         = nobelium
AJ         = nobelium

značka = Np
LAT       = neptunium
SK         = neptúnium
CZ         = neptunium
AJ         = neptunium

chemické prvky abecedne podľa značky

O

značka = O
LAT       = oxygenium
SK         = kyslík
CZ         = kyslík
AJ         = oxygen

značka = Os
LAT       = osmium
SK         = osmium
CZ         = osmium
AJ         = osmium

chemické prvky abecedne podľa značky

P

značka = P
LAT       = phosphorus
SK         = fosfor
CZ         = fosfor
AJ         = phosphor

značka = Pa
LAT       = protactinium
SK         = protaktínium
CZ         = protaktinium
AJ         = protactinium

značka = Pb
LAT       = plumbum
SK         = olovo
CZ         = olovo
AJ         = lead

značka = Pd
LAT       = palladium
SK         = paládium
CZ         = palladium
AJ         = palladium

značka = Pm
LAT       = promethium
SK         = prométium
CZ         = promethium
AJ         = promethium

značka = Po
LAT       = polonium
SK         = polónium
CZ         = polonium
AJ         = polonium

značka = Pr
LAT       = praseodymium
SK         = prazeodým
CZ         = praseodym
AJ         = praseodymium

značka = Pt
LAT       = platinum
SK         = platina
CZ         = platina
AJ         = platinum

značka = Pu
LAT       = plutonium
SK         = plutónium
CZ         = plutonium
AJ         = plutonium

značky a názvy prvkov ľahko a rýchlo s hrou ChemPlay

chemické prvky abecedne podľa značky

R

značka = Ra
LAT       = radium
SK         = rádium
CZ         = radium
AJ         = radium

značka = Rb
LAT       = rubidium
SK         = rubídium
CZ         = rubidium
AJ         = rubidium

značka = Re
LAT       = rhenium
SK         = rénium
CZ         = rhenium
AJ         = rhenium

značka = Rf
LAT       = rutherfordium
SK         = rutherfordium
CZ         = rutherfordium
AJ         = rutherfordium

značka = Rg
LAT       = roentgenium
SK         = roentgenium
CZ         = roentgenium
AJ         = roentgenium

značka = Rh
LAT       = rhodium
SK         = ródium
CZ         = rhodium
AJ         = rhodium

značka = Rn
LAT       = radon
SK         = radón
CZ         = radon
AJ         = radon

značka = Ru
LAT       = ruthenium
SK         = ruténium
CZ         = ruthenium
AJ         = ruthenium

chemické prvky abecedne podľa značky

S

značka = S
LAT       = sulphur
SK         = síra
CZ         = síra
AJ         = sulfur

značka = Sb
LAT       = stibium
SK         = antimón
CZ         = antimon
AJ         = antimony

značka = Sc
LAT       = scandium
SK         = skandium
CZ         = skandium
AJ         = scandium

značka = Se
LAT       = selenium
SK         = selén
CZ         = selen
AJ         = selenium

značka = Sg
LAT       = seaborgium
SK         = seaborgium
CZ         = seaborgium
AJ         = seaborgium

značka = Si
LAT       = silicium
SK         = kremík
CZ         = křemík
AJ         = silicon

značka = Sm
LAT       = samarium
SK         = samárium
CZ         = samarium
AJ         = samarium

značka = Sn
LAT       = stannum
SK         = cín
CZ         = cín
AJ         = tin

značka = Sr
LAT       = strontium
SK         = stroncium
CZ         = stroncium
AJ         = strontium

chemické prvky abecedne podľa značky

T

značka = Ta
LAT       = tantalum
SK         = tantal
CZ         = tantal
AJ         = tantalum

značka = Tb
LAT       = terbium
SK         = terbium
CZ         = terbium
AJ         = terbium

značka = Tc
LAT       = technetium
SK         = technécium
CZ         = technecium
AJ         = technetium

značka = Te
LAT       = tellurium
SK         = telúr
CZ         = tellur
AJ         = tellurium

značka = Th
LAT       = thorium
SK         = tórium
CZ         = thorium
AJ         = thorium

značka = Ti
LAT       = titanium
SK         = titán
CZ         = titan
AJ         = titanium

značka = Tl
LAT       = thallium
SK         = tálium
CZ         = thallium
AJ         = thallium

značka = Tm
LAT       = thulium
SK         = túlium
CZ         = thulium
AJ         = thulium

chemické prvky abecedne podľa značky

U

značka = U
LAT       = uranium
SK         = urán
CZ         = uran
AJ         = uranium

chemické prvky abecedne podľa značky

V

značka = V
LAT       = vanadium
SK         = vanád
CZ         = vanad
AJ         = vanadium

chemické prvky abecedne podľa značky

W

značka = W
LAT       = wolframium
SK         = wolfrám
CZ         = wolfram
AJ         = tungsten

chemické prvky abecedne podľa značky

X

značka = Xe
LAT       = xenon
SK         = xenón
CZ         = xenon
AJ         = xenon

chemické prvky abecedne podľa značky

Y

značka = Y
LAT       = yttrium
SK         = ytrium
CZ         = yttrium
AJ         = yttrium

značka = Yb
LAT       = ytterbium
SK         = yterbium
CZ         = ytterbium
AJ         = ytterbium

chemické prvky abecedne podľa značky

Z

značka = Z
LAT       = zincum
SK         = zinok
CZ         = zinek
AJ         = zinc

značka = Zr
LAT       = zirconium
SK         = zirkónium
CZ         = zirkonium
AJ         = zirconium

Precvič si názvy a značky formou
KVÍZU!

značky a názvy prvkov ľahko a rýchlo s hrou ChemPlay

Zdroj: šprti

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram