Alchymisti chceli bezcenné kovy premieňať na zlato a hľadali elixír večnej mladosti. Dnešná chémia je však seriózna prírodná veda, v ktorej platia chemické zákony! 

Aj Chémia má teda svoje základné zákony. Je to prírodná veda, ktorá sa zaoberá štruktúrou, zložením a vlastnosťami rôznych látok a zároveň skúma, ako sa môžu meniť na iné látky

Dnešná chémia je seriózna prírodná veda! Vedci svojim neustálym výskumom, ktorý je založený práve na poznaní základných chemických zákonov, zlepšujú vlastnosti existujúcich látok a hľadajú úplne nové. 

zakladne chemicke zakony

Takže, aj chémia má svoje zákony!  Ktoré to sú? No predsa Chemické zákony!

Základné zákony chémie

Periodický zákon

Vlastnosti prvkov sa periodicky menia v závislosti od ich protónového čísla.

Zákon zachovania hmotnosti

Hmotnosť reaktantov sa rovná hmotnosti produktov. Inak povedané, hmotnosť všetkých látok vstupujúcich do reakcie sa rovná hmotnosti všetkých produktov reakcie.

Zákon zachovania energie

Energia izolovanej sústavy je v priebehu chemickej reakcie konštantná, nemení sa. Energiu nie je možné vytvoriť, ani zničiť. 

Zákon stálych zlučovacích pomerov

Hmotnostný pomer prvkov alebo súčastí danej zlúčeniny je vždy rovnaký, nezávisí od spôsobu prípravy zlúčeniny.

Zákon násobných zlučovacích pomerov

Ak tvoria dva prvky viac podvojných zlúčenín, potom hmotnosti jedného prvku, ktorý sa zlučuje s rovnakým množstvom druhého prvku, sú pre tieto zlúčeniny vo vzájomných pomeroch, ktoré sa dajú vyjadriť (približne) celými malými číslami.

Zákon stálych objemových pomerov

Plyny sa zlučujú v jednoduchých objemových pomeroch. Inak povedané, pri stálom tlaku a teplote sú objemy plynov, ktoré vstupujú do reakcie, prípadne aj objemy plynných produktov reakcie, sú vždy v rovnakom pomere, ktorý vieme vyjadriť malými celými číslami. 

Avogadrov zákon

V rovnakých objemoch rôznych plynov alebo pár je pri rovnakom tlaku a teplote rovnaký počet molekúl, teda rovnaký počet molekúl akéhokoľvek plynu má pri rovnakej teplote a tlaku vždy rovnaký objem.

Zdroje:
CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS
DVOŘÁČKOVÁ. 2013. Chemie pro každého. Olomouc. Rubico

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram