Napriek tomu, že si to neuvedomujeme, sú všade. Stále prebiehajú okolo, aj priamo v nás. Sú to deje, pri ktorých reaguje jedna alebo viacero látok za vzniku jedného alebo viacerých produktov. Pri reakcii sa mení zloženie aj štruktúra látok, pôvodné väzby zanikajú a vznikajú nové.

Látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie, nazývame reaktantmi. Najčastejšie sú aspoň dva, existujú však aj reakcie, v ktorých je jeden reaktant. Môžu nimi byť prvky, alebo zlúčeniny. Tieto reaktanty navzájom reagujú, štiepia sa chemické väzby, mení sa štruktúra a pri tom vznikajú nové chemické väzby, už v produktoch (látkach, ktoré sú výsledkom reakcie).

Pri každej reakcii platí zákon zachovania hmotnosti. Ten hovorí, že počet a druh atómov reagujúcich látok sa pri reakcii nemení. Každý atóm, ktorý bol súčasťou reaktantov, je aj súčasťou produktov. Platí to i v prípade, že pri reakcii sa uvoľnilo teplo.

Rozlišujeme tri základné typy chemických reakcií. Pri chemickom rozklade sa jeden zložitý reaktant rozkladá na viacero jednoduchých produktov. Naopak chemická syntéza, alebo chemické zlučovanie je proces, počas ktorého sa viac jednoduchších reaktantov zlučuje za vzniku zložitejšieho produktu. Pri substitučnej reakcii sa nahrádza jeden alebo viacero atómov rovnakého typu iným typom atómov a vznikajú nové zlúčeniny.

Deje, ktoré prebiehajú počas chemických reakcií zapisujeme chemickými rovnicami. Vzorce reaktantov píšeme na ľavú, vzorce produktov na pravú stranu rovnice. Šípka ukazuje smer, ktorým chemická reakcia prebieha. Rovnica môže obsahovať aj ďalšie informácie o jednotlivých látkach, napríklad skupenstvo, alebo počet molekúl.

Pri písaní chemických rovníc vždy platí, že prvky zapisujeme značkami a zlúčeniny vzorcami. Šípka smeruje od reaktantov k produktom. Počet atómov každého druhu musí byť na oboch stranách rovnice zhodný. Ak nie je, je nutné ho dorovnať pomocou stechiometrických koeficientov. Často v reakciách označujeme aj skupenstvo jednotlivých zložiek pomocou symbolov v zátvorkách: (g) = plynné skupenstvo, (s) = pevné skupenstvo, (l) = kvapalné skupenstvo a (aq) = vodný roztok.

Chemická rovnica rešpektuje vždy zákon zachovania hmotnosti, energie, aj zákon stálych zlučovacích pomerov. To znamená, že hmotnosť všetkých reaktantov je rovnaká, ako hmotnosť produktov, energia izolovanej sústavy je v priebehu reakcie konštantná a pomer prvkov, alebo súčastí zlúčeniny je vždy rovnaký.

Zdroje:

BELANOVÁ a spol. 2013. Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky. Bratislava. PRÍRODA

ADAMKOVIČ, ŠIMEKOVÁ, PROKŠA. 2009. Chémia pre 9. ročník základných škôl. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá

CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.