KOVY v periodickej tabuľke

Kovy

Kovy, polokovy a nekovy Kovy, polokovy a nekovy je rozdelenie chemických prvkov periodickej tabuľky do troch základných skupín na základe fyzikálnych vlastností jednotlivých prvkov.   Každá z troch skupín sa vyznačuje svojimi charakteristickými vlastnosťami.  Kovy Väčšina kovových prvkov sa nachádza v ľavej časti periodickej tabuľky! (Označené sú šedou farbou.) Tvoria väčšinu známych Read more…

didaktická hra ChemPlay vzdelávanie chémia základná stredná škola Ivana Kravárová

Školenie

využite hru na maximum! Zaškolenie priamo pri hracom pláne hry! Hru rýchlo a ľahko začleníte do vyučovania.Deťom spestríte a zefektívnite formu výučby, Vy si uľahčíte skúšanie. Obsah spoločenská dosková hra so vzdelávacím obsahom ako alternatívna pomôcku pre učiteľa chémie, prípadne ako vhodný nástroj pre učiteľa zastupujúceho na hodine chémie – hra ako alternatívna pomôcka Read more…

Instagram