Prevádzkovateľ webu:

Ivana Kravárová 
Tranovského 7, 841 02 Bratislava 

Instagram