Prevádzkovateľ webu:

Ing. Anna Kravárová 
zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky,  Okresný úrad Bratislava, pod číslom 104-10058.
IČO: 41531761
DIČ: 1025537403

Korešpondenčná adresa:
Ing. Anna Kravárová, Tranovského 7, 841 02 Bratislava 

Instagram