Legenda (krátka epická próza)

. stredoveký duchovný žáner; určený na čítanie, prednes
. legenda = svedectvo o živote svätca, jeho skutkoch za života aj po smrti
. tradičné prvky: 
       – obrátenie sa z pohanstva na vieru
       – ochrana, obhajoba kresťanstva
       – asketický život svätca (utrpenie – má sa priblížiť k Ježišovi)
                                                  (svätec – cnostný život, je vzor, pokorný, presvedčený o o odmene v posmrtnom živote)
                                                  (poslanie – cesta ku spáse)
       – odolávanie pohanskému pokušeniu, mámeniu
. hrdina – len individuálne vlastnosti (stredovek – idealizácia postavy)
. často doplnok bohoslužby – cirkev stráži obsah, formu
        – cirkvou neschválené (nekanonizované) legendy = apokryfy
. určené na prednes pred publikom – mnoho rétorických znakov
. miešanie zázračných prvkov s biografickými údajmi, historickými faktami
. citácie z Biblie
. diela: Život Konštantína, Život Metoda = Moravsko-panónske legendy
            Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi

Exemplum (krátka epická próza)

. príbehy z bežného života písané čo najkonkrétnejšie, najjednoduchšie, aby porozumel každý
. exemplum = svetský príbeh 
. najjednoduchšia forma sprístupnenie tém bežnému človeku (napr. počas kázne)
. častá téma stredovekej kresťanskej literatúry = abstraktné pojmy ako:
      spravodlivosť, poctivosť, vďačnosť, lakomstvo,…
. krátky jednoduchý epický príbeh (bájka, anekdota, poviedka, povesť)
. nabádanie ku kresťanským cnostiam, mravnosti, úcte k zákonom,…
. využitie – vysvetlenie/ilustrácia počas kázne + zábavná funkcia
      – odľahčenie teoreticky náročného textu
. funkcia súčasných poviedok
. šírenie = odpisovanie kázní + ústne
. cieľ šírenia = odovzdadnie posolstva, nie presné prerozprávanie
. kompozícia:
       – vlastný príbeh (morálna pointa)
       –
duchovný, alegorický výklad, mravné poučenie
. diela: Gesta Romanorum (Skutky Rimanov)

Zdroje: z mojich poznámok prípravy na maturitu

5/5 - (1 vote)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: SJL

Instagram