glukoneogenéza

Glukoneogenéza

Syntéza glukózy de novo, glukoneogenéza, prebieha najmä v pečeni, v určitej miere aj v obličkách. Slúži na doplnenie glukózy v krvi, ak nie sú sacharidy prijaté v strave a telo už minulo zásoby glykogénu. Proces je umiestnený v cytoplazme buniek a využíva rovnaké enzýmy, aké vystupujú v glykolýze. Výnimkou sú tri nevratné reakcie, kde je počas glukoneogenézy použitý iný Read more…

aeróbna fosforylácia

Aeróbna fosforylácia

Oxidatívna, alebo aeróbna fosforylácia, je dej priamo nadväzujúci na dýchací reťazec. Prostredníctvom dýchacieho reťazca sa pumpujú protóny vodíka z matrix mitochondrie a dochádza k ich hromadeniu v medzimembránovom priestore. Ako k tomu dochádza a aké deje pri tom prebiehajú, sa dočítate v článku venovanom dýchaciemu reťazcu. Hromadením protónov vzniká uloženie energie v zvláštnej forme – protónmotívnej sile. Read more…

dýchací reťazec

Dýchací reťazec

Dýchací reťazec je sústava dejov, vďaka ktorým dokáže bunka získať energiu uloženú v redukovaných kofaktoroch NADH+H+ a FADH2. Ide o redoxné procesy, pri ktorých sa tieto kofaktory oxidujú do formy NAD+ a FAD. Sú tak schopné viazať ďalšie vodíky, ktoré opäť prispejú k tvorbe energie v dýchacom reťazci. Tieto deje prebiehajú na vnútornej mitochondriálnej membráne. Okrem Read more…

glykolýza

Glykolýza

Glykolýza je proces, ktorý prebieha v cytoplazme buniek a tie z neho získavajú určité množstvo energie. Výsledným produktom je pyruvát. Z neho vznikajú ďalšie látky, medzi nimi aj oxalacetát, ktorý vstupuje do citrátového cyklu a podieľa sa na vzniku ďalšej energie pre bunku. Význam glykolýzy teda spočíta v tvorbe energie a ďalších využiteľných látok. Prebiehať môže v dvoch Read more…

KOVY v periodickej tabuľke

Kovy

Kovy, polokovy a nekovy Kovy, polokovy a nekovy je rozdelenie chemických prvkov periodickej tabuľky do troch základných skupín na základe fyzikálnych vlastností jednotlivých prvkov.   Každá z troch skupín sa vyznačuje svojimi charakteristickými vlastnosťami.  Kovy Väčšina kovových prvkov sa nachádza v ľavej časti periodickej tabuľky! (Označené sú šedou farbou.) Tvoria väčšinu známych Read more…

didaktická hra ChemPlay vzdelávanie chémia základná stredná škola Ivana Kravárová

Školenie

využite hru na maximum! Zaškolenie priamo pri hracom pláne hry! Hru rýchlo a ľahko začleníte  do vyučovania. Deťom spestríte a zefektívnite formu výučby,  Vy si uľahčíte skúšanie. V čase covidu je všetko online! aj my pripravujeme stručný video návod Obsah spoločenská dosková hra so vzdelávacím obsahom ako alternatívna pomôcku pre učiteľa Read more…

Instagram