dýchací reťazec

Dýchací reťazec

Dýchací reťazec je sústava dejov, vďaka ktorým dokáže bunka získať energiu uloženú v redukovaných kofaktoroch NADH+H+ a FADH2. Ide o redoxné procesy, pri ktorých sa tieto kofaktory oxidujú do formy NAD+ a FAD. Sú tak schopné viazať ďalšie vodíky, ktoré opäť prispejú k tvorbe energie v dýchacom reťazci. Tieto deje prebiehajú na vnútornej mitochondriálnej membráne. Okrem Read more…

glykolýza

Glykolýza

Glykolýza je proces, ktorý prebieha v cytoplazme buniek a tie z neho získavajú určité množstvo energie. Výsledným produktom je pyruvát. Z neho vznikajú ďalšie látky, medzi nimi aj oxalacetát, ktorý vstupuje do citrátového cyklu a podieľa sa na vzniku ďalšej energie pre bunku. Význam glykolýzy teda spočíta v tvorbe energie a ďalších využiteľných látok. Prebiehať môže v dvoch Read more…

KOVY v periodickej tabuľke

Kovy

Kovy, polokovy a nekovy Kovy, polokovy a nekovy je rozdelenie chemických prvkov periodickej tabuľky do troch základných skupín na základe fyzikálnych vlastností jednotlivých prvkov.   Každá z troch skupín sa vyznačuje svojimi charakteristickými vlastnosťami.  Kovy Väčšina kovových prvkov sa nachádza v ľavej časti periodickej tabuľky! (Označené sú šedou farbou.) Tvoria väčšinu známych Read more…

didaktická hra ChemPlay vzdelávanie chémia základná stredná škola Ivana Kravárová

Školenie

Ako hru ChemPlay  využiť na maximum? Zaškolíme Vás priamo pri hracom pláne hry! Hru rýchlo a ľahko začleníte  do vyučovania. Deťom spestríte a zefektívnite formu výučby,  Vy si uľahčíte skúšanie. Obsah spoločenská dosková hra so vzdelávacím obsahom ako alternatívna pomôcku pre učiteľa chémie, prípadne ako vhodný nástroj pre učiteľa zastupujúceho na hodine Read more…