Zákony týkajúce sa plynov popisujú, ako plyny reagujú na zmeny.
Tu sú tri zákony, ktoré vyjadrujú vzájomné súvislosti medzi objemom, tlakom a teplotou v plyne počas rôznych dejov.

Boylov zákon

Pomenovaný je podľa svojho objaviteľa, Róberta Boyla, jedného z prvých svetových chemikov. Fakt, o ktorom informuje vo svojom zákone zistil náhodou v 17. storočí počas hľadania spôsobu, ako premeniť olovo na zlato.

Uvádza, že pri konštantnej teplote plynu je tlak nepriamo úmerný jeho objemu. Takže keď zmenšujeme objem, musí sa zvyšovať tlak.

Charlesov zákon

Pripisuje sa francúzovi Jacquesovi Charlesovi a uvádza, že teplota plynu je priamo úmerná jeho objemu. Ak je plyn v nádobe, ktorá má nastaviteľný objem (napr. striekačka), zvýšením teploty plynu spôsobíme zväčšenie jeho objemu.

Gay-Lussacov zákon

Bol objavený aj sformulovaný ďalším francúzskym vedcom, Louisom Gay-Lussacom v roku 1808 ako posledný zákon.

Pri konštantnom objeme plynu je tlak priamo úmerný teplote plynu.

Ak sa teda zvýši teplota plynu, zvýši sa aj jeho tlak. Taktiež, ak by sme plyn stlačili na menší objem, zvýši sa jeho teplota i tlak.

Zdroje:
BELANOVÁ a spol. 2013. Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky. Bratislava. PRÍRODA

Páčil sa Vám článok?
Instagram