Tri zákony vyjadrujú vzájomné súvislosti medzi objemom, tlakom a teplotou v plyne počas rôznych dejov. Tieto zákony popisujú, ako plyny reagujú na zmeny.

Ideálny plyn je zjednodušený (teoretický) model plynu, ktorý pomáha ľahšie popisovať správanie sa reálnych plynov.

Boylov zákon

Pomenovaný je podľa svojho objaviteľa, Róberta Boyla, jedného z prvých svetových chemikov. Fakt, o ktorom informuje vo svojom zákone zistil náhodou v 17. storočí počas hľadania spôsobu, ako premeniť olovo na zlato.

Uvádza, že pri konštantnej teplote plynu je tlak nepriamo úmerný jeho objemu. Takže keď zmenšujeme objem, musí sa zvyšovať tlak.

Charlesov zákon

Pripisuje sa francúzovi Jacquesovi Charlesovi a uvádza, že teplota plynu je priamo úmerná jeho objemu. Ak je plyn v nádobe, ktorá má nastaviteľný objem (napr. striekačka), zvýšením teploty plynu spôsobíme zväčšenie jeho objemu.

Gay-Lussacov zákon

Bol objavený aj sformulovaný ďalším francúzskym vedcom, Louisom Gay-Lussacom v roku 1808 ako posledný zákon.

Pri konštantnom objeme plynu je tlak priamo úmerný teplote plynu
Ak sa teda zvýši teplota plynu, zvýši sa aj jeho tlak. Taktiež, ak by sme plyn stlačili na menší objem, zvýši sa jeho teplota i tlak.

Najmä vo fyzike sa stretneš s pojmom – Ideálny plyn.

Vedci tento pojem zaviedli preto, aby mohli ľahšie študovať a matematicky popisovať správanie skutočných (reálnych) plynov. Ideálny plyn je teda vlastne teoretický a veľmi zjednodušený model plynu, pretože zanedbáva vzájomné pôsobenie síl medzi jeho molekulami a zanedbáva tiež objem jeho molekúl. 

Matematicky dáva pre ideálny plyn do súvisu tlak plynu, jeho objem a teplotu tzv. Stavová rovnica.

Zdroje:
BELANOVÁ a spol. 2013. Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky. Bratislava. PRÍRODA

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram