Pomocou hydrolýzy solí zisťujeme, ako sa správajú vo vodných roztokoch a taktiež určujeme ich pH.

Soľ vo vodnom roztoku disociuje na katióny anióny. Prítomné sú však aj molekuly vody. 
Aby sme zistili pH, potrebujeme zapísať reakcie jednotlivých vzniknutých aniónov a katiónov s H2O. Niekedy nemusia tieto látky zreagovať – vtedy to tiež ovplyvní hodnotu pH.

Príklad: 
Zoberme si NH4Cl. Chceme zistiť jeho pH.

Vo vodnom roztoku sa disociuje na NH4+ a Cl. Oba tieto ióny reagujú s vodou, takže si zapíšem reakcie, ktoré prebehnú:

NH4+ + H2O → H3O+ + NH3

Cl + H2O → HCl + OH

Následne si musím určiť, na ktorú stranu sa pri daných reakciách posunie rovnováha. Vieme, že NH3 je slabá zásada, preto v prvej reakcii sa rovnováha posunie na stranu produktov. HCl je silná kyselina, preto v druhej rovnici sa rovnováha posunie sa stranu reaktantov.

Zapíšem si všetky ióny z častí reakcií, na ktoré je naklonená rovnováha: H3O+, NH3, Cl, H2O. Keďže kyslosť ovplyvňuje množstvo H3O+ a OH, sústreďujem sa na tieto ióny. Pri danej reakcii je prítomný ión H3O+, preto bude pH<7.

Keby sme si rovnakým postupom rozpísali roztok NaCl, zistili by sme, že na konci nám zostanú ióny Na+, H2O, Cl a H2O. 

Nie je teda prítomný žiadny oxóniový katión, ani hydroxidový anión.
V takomto prípade je pH=7.
Rovnaké pH by bolo aj vtedy, ak by sme mali rovnaký počet H
3O+ a OH-, pretože sa navzájom rušia ich účinky. 

Ak prevládajú hydroxidové anióny, jedná sa o zásaditý roztok.

Zdroj:
školské poznámky šprta

4.7/5 - (6 votes)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram