myšlienkový prúd – radostné, optimistické nazeranie na svet
. reakcia na osobné skúsenosti ľudí počas 1.svetovej vojny, obnovu zničených hodnôt, očakávaný mier
. nie všetci teoretici ho považujú za samostatný smer
  – autori nevystúpili ako skupina/škola s manifestom
  – nemajú osobitú poetiku

„vita“ (lat.) = život
Henry Bergson – francúzsky vedec a filozof pochádzajúci zo židovskej rodiny, zástanca „filozofie života“
. základ života = životná energia, sila  – preniká životom, zabezpečuje jeho vzostupný vývoj
. hybná sila sveta = schopnosť žiť, tvoriť (témy: budovanie, stavanie, hranie sa…)

Henri Bergson

. človek 20.storočia – nelimitovaný hranicami vlasti, patrí mu svet
. životný elán človeka:
  – vnímanie krásy života všetkými zmyslami (senzualizmus)
  – verí v spoločenstvo ľudí
. najčastejšie témy: mier, mladosť, krása, láska priateľstvo, život vo všetkých podobách
. jazyk – každodenný (hovorový, často aj nárečové slová)
. každodennosť – po vojne stála za oslavu

stúpenci pokračujú v tendencii symbolistov uvoľňovať sylabotónickú veršovú štruktúru v prospech voľného verša,
nemajú pravidelný rým, nedodržiavajú istý počet slabík, chýba stopová pravidelnosť, experimenty s grafickým uprednostňovaním veršov

Ján Smrek

. Cválajúce dni (báseň – manifest)
. Dievča v rozkvete (ľúbostná poézia medzivojnového obdobia) – nový prvok oproti moderne – erotické zameranie
  – žena má rôzne podoby (dedinčanka, divoška, tanečnica…)
  – zobrazenie ženy v romantickom duchu (krásny obraz, ktorého sa nesmieme dotýkať)
  – nevníma ženu sociálne (chudobná/bohatá) – dôležitá je príťažlivosť, krása, túžba, erotika
  – nová pocitová atmosféra – umocnenie novou poetikou  
    (jednoduché piesňové útvary, uvoľnené strofy, prirodzený básnický jazyk)

Emil Boleslav Lukáč

pozri aj „Symbolizmus“
. lásku chápe problémovo, vyvoláva pocit neistoty, nie je zdrojom povznášajúcej radosti
. spracovanie témy – výskyt paradoxu, irónie, uštipačnosti (podobne ako Jesenský)
.
ľúbostný vzťah – vzťah plný napätia (víťazstvo, prehra, nádej, sklamanie, pokus zriecť sa lásky, túžba ženy a muža)
. vyniká kultivovanosť, talent básnika

Porovnanie

Ján Smrek – Dievča v rozkvete
(od neosymbolizmu k vitalizmu)

. optimizmus
. túžba zabudnúť na minulosť
. zobrazenie konkrétneho zážitku
. hravosť
. programový životný optimizmus
. poeta natus
. hovorový jazyk, senzualizmus, poézia všedného dňa
. odhodlanie žiť pre prítomnosť

E.B.Lukáč – Dravý pocit
(od neosymbolizmu k dolorizmu)

. pesimizmus
. neustále pripomínanie minulosti
. zobrazenie konkrétneho zážitku
. protiklad, paradox
. tragický, pesimistický životný pocit
. poeta doctus
. knižná intelektuálska lexika
. meditatívny, reflexívny charakter poézie

Zdroje: z mojich poznámok prípravy na maturitu

5/5 - (1 vote)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Categories: SJL

Instagram