Termochémia je veda, ktorá sa na chemický dej pozerá z hľadiska energetických zmien. 

Najlepšie pozorovateľnou energiou je teplo. 
Z tohto hľadiska rozlišujeme dva typy reakcií – exotermické endotermické.

Pri exotermických reakciách teplo vzniká, naopak, endotermické reakcie teplo spotrebúvajú a potrebujú ho konštantne dodávať, aby prebiehali.

Počas chemickej reakcie sa najprv musia rozbiť väzby v reaktantoch, na čo sa spotrebuje určité množstvo väzbovej energie. Následne v produktoch vznikajú nové väzby, pričom sa väzbová energia uvoľňuje. 

Ak sa tejto energie viac uvoľní, ako sa na začiatku spotrebuje, hovoríme o exotermickej reakcii. 
V opačnom prípade sa jedná o endotermickú reakciu, ktorá viac energie spotrebuje, ako uvoľní.

Ako vyzerá zápis termochemickej reakcie nájdeš v samostatnom článku.

Zapamätaj si:

EXOTERMICKÁ 
reakcia

TEPLO 
pri reakcii VZNIKÁ

ENDOTERMICKÁ
reakcia

TEPLO sa pri reakcii SPOTREBUJ

Entalpia

Každá látka má určitý tepelný obsah v nejakom jednotkovom množstve – nazýva sa entalpia. 

Udáva sa v kJ na mol a jej značka je H.
Podľa hodnoty rozdielu entalpií produktov a reaktantov určujeme, či prebiehajúca reakcia je endotermická, alebo exotermická. Ak je ΔH>0, jedná sa o endotermický dej, ak je ΔH<0, hovoríme o exotermickej reakcii.

Rozdiel hodnôt entalpií je rovný reakčnému teplu, ktoré označujeme písmenom Q.

Množstvo tepla, ktoré sa uvoľní, alebo spotrebuje, závisí od látkového množstva reaktantov.
Čím je väčšie, tým väčšie je aj množstvo tepla.

Príklady

2CO + O2 → 2CO2ΔH= -566 kJmol-1

Podľa znamienka mínus v hodnote zmeny entalpie vieme určiť, že sa jedná o exotermickú chemickú reakciu.

Koľko tepla by sa uvoľnilo, keby vznikol 1 mol CO2?

Momentálne sú v produktoch 2 moly oxidu uhličitého. 
Keďže množstvo uvoľneného tepla závisí od látkového množstva, vieme, že pri znížení produktov o jeden mol sa zníži aj hodnota reakčného tepla. 
V tomto prípade nám zmenu entalpie reakcie stačí vydeliť dvoma, aby sme získali jeden mol CO2
Výsledok je teda ΔH= -283 kJmol-1 (-566/2).

Koľko molov CO2 by muselo vzniknúť, aby ΔH= -2830 kJmol-1?

Vypočítame si, koľko tepla sa uvoľní pri 1 mole CO2.
Následne týmto číslom predelíme -2830.
Teda: -2830/-283 = 10

Muselo by vzniknúť 10 molov CO2.

Zdroje:
KMEŤOVÁ a spol. 2010. Chémia pre 1. ročník GŠŠ a 5. ročník GOŠ. EXPOL PEDAGOGIKA
CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Entalpie

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram