Čo je to zmes

Zmes je sústava zložená z niekoľkých chemicky čistých látok, ktoré sa dajú oddeliť fyzikálnymi metódami.
Zmesi delíme podľa veľkosti častíc na:
– homogénne zmesi,
– koloidné zmesi
– heterogénne zmesi.
Látky v zmesiach nie sú chemicky viazané.

Zložky zmesí

Každá zmes obsahuje minimálne dve zložky. 

Prvú nazývame kontinuálne médium. Je to zložka, v ktorej je rozptýlená druhá zložka – dispergovaná fáza.
Podľa toho, či je človek schopný ich rozoznať, delíme zmesi na rovnorodé a rôznorodé.

rovnorodej zmesi sú častice obidvoch zložiek rozptýlené rovnomerne. Taktiež je ich koncentrácia v každom mieste rovnaká.

rôznorodej zmesi častice nemajú rovnakú koncentráciu v každom mieste. Zložky tejto zmesi vieme rozlíšiť voľným okom, alebo pod mikroskopom.

Niektoré látky sú nemiešateľné (napr. kvapaliny) – tie zmiešať nevieme, pretože ich častice sa navzájom odpudzujú.

Druhy zmesí

Roztok

Roztoky (homogénne zmesi) sú rovnorodé zmesi. 

Veľkosť jednotlivých častíc v zmesi nie je väčšia ako 10-9 metraObsahujú rozpúšťadlo (kontinuálne médium), v ktorom je rozpustená látka (dispergovaná fáza). 

Po tom, ako sa rozpustná látka rozpustí v rozpúšťadle, môže roztok zmeniť svoju pôvodnú farbu na inú. V každom roztoku sa rozpustí iba určité množstvo rozpustnej látky. Keď sa viac nerozpúšťa, hovoríme, že roztok je nasýtený.

roztok
roztok

Roztoky sa delia na plynné, kvapalné a pevné

V plynnom roztoku sú molekuly jedného plynu rozptýlené medzi molekulami druhého plynu (napr. vzduch). 

V kvapalnom roztoku sú ióny nízkomolekulových látok, alebo ich molekuly rozptýlené v kvapaline (napr. NaCl vo vode). 

V pevnom roztoku sú atómy, alebo ióny jednej pevnej látky rozptýlené medzi časticami druhej pevnej látky (napr. zliatiny kovov).

Heterogénna zmes

Medzi heterogénne zmesi, nazývané tiež nepravé roztoky (veľkosť častíc od 10-7 metra) patria:
– pena (bubliny plynu rozptýlené v kvapaline) a 
suspenzia, ktorá je najbežnejšou rôznorodou zmesou. Suspenziu tvoria čiastočky pevnej látky rozptýlené v kvapaline. Častice v nej sú na rozdiel od roztokov väčšie ako 10-7 metra. Najčastejšími suspenziami sú napríklad drobné kvapôčky kvapaliny (sprej), prach vo vzduchu, alebo bahno v rieke.

pena
pena
sprej
suspenzia

Koloidná zmes

Koloidná zmes patrí medzi nepravé roztoky. Voľným okom jej častice nevidíme, no pod mikroskopom ich dokážeme rozlíšiť. 

Ich veľkosť sa pohybuje v rozmedzí od 10-9 do 10-7 metra. 

Príkladom môže byť zmrzlina, mlieko, alebo vaječný bielok vo vode. 
Do tejto skupiny patria aerosól, koloidný roztok, emulziagél.

zmrzlina ako koloidná zmes

aerosól

 sa ďalej delí na:
– hmlu (kvapalina rozptýlená v plyne),
– dym (pevná látka rozptýlená v plyne) a 
– smog (kvapalina a pevná látka rozptýlená v plyne).

hmla

koloidný roztok

tvoria molekuly organických látok, alebo zhluky anorganických molekúl, ktoré sú rozptýlené v kvapaline

emulzia

pri emulzii sú kvapky jednej kvapaliny rozptýlené v inej kvapaline (na fotke vidíš olej vo vode)

emulzia

gél

gél sú bubliny plynu rozptýlené v pevnej látke

Ako a prečo oddeľujeme jednotlivé zložky zmesí sa dočítaš v tomto článku.

Zdroje:
BELANOVÁ a spol. 2013. Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky. Bratislava. PRÍRODA
CHRENČÍKOVÁ a spol. 2002. Zmaturuj z chémie. Brno. DIDAKTIS

5/5 - (2 votes)
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram