Henry Cavendish (1731 - 1810)

Bol to geniálny čudák.
Bol uzavretý, žil samotársky a vedeckému bádaniu sa venoval pre vlastné potešenie.

Pôvodom bol zo šľachtickej rodiny, narodil sa v roku 1731, zomrel v roku 1810. Štúdium ukončil na cambridgskej univerzite a následne sa usadil v Londýne (Anglicko). Venoval sa vlastnému výskumu.

Henry Cavendish chemik vedec

Vďaka množstvu peňazí, ktoré zdedil po strýkovi, investoval do vybudovania najmodernejšieho laboratória. Okrem toho založil aj rozsiahlu vedeckú knižnicu.

Jeho vedecké výsledky boli pozoruhodné.
Ako prvý stanovil mernú tepelnú kapacitu rôznych látok (teplo potrebné na ohrev jedného kilogramu látky o jeden stupeň Celzia).

objavil vodík

V roku 1766 objavil nový prvok – vodík

Venoval sa štúdiu jeho vlastností, pri ktorých reakciách sa uvoľňuje, ako sa správa. Sedemnásť rokov po jeho objavení vzlietol prvý balón plnený vodíkom.

voda ako zlúčenina

Ako prvý popísal vodu ako zlúčeniu – v roku 1784. 

Na zasadnutí Kráľovskej spoločnosti prekvapil všetkých vedcov tvrdením, že najrozšírenejším prvkom nie je prvok, ale zlúčenina. Vodu dovtedy vedci považovali za prvok.

Cavendishovi sa podarilo dokázať, že voda je zlúčenina kyslíka s vodíkom

V tom období ešte nebola známa chemická analýza, t.j. rozklad zlúčenín. Cavendish to dokázal veľmi zaujímavým spôsobom. Vodu syntetizoval – vytvoril zmes z vodíka a kyslíka. Zapálil ju elektrickou iskrou a zmes zhorela – na vodu.

Meraním následne dokázal, že hmotnosť oboch plynov pred reakciou je zhodný s hmotnosťou vody, ktorá vznikla po prebehnutí reakcie.

Zdroje:
HAŠKOVEC, MŰLLER. 2006. Galéria géniov. Bratislava. PRÍRODA
HAVRILA. 2004. Ľudia, ktorí zmenili svet. Praha. OTTOVO NAKLADATELSTVÍ

Ohodnoť článok
Páčil sa Vám článok?
fb-share-icon
Instagram