periodická tabuľka prvkov - chemické prvky názvy a značky

Prvky podľa značky

Ako si ľahko zapamätať značky a názvy prvkov… Máme pre teba radu: 1) vyber si prvky, ktoré sa máš naučiť 2) všimni si, že značka prvku je odvodená od latinského! a nie slovenského názvu  3) preto, uč sa naraz! slovenský aj latinský názov. ak to od teba učiteľka nevyžaduje, aj tak Read more…

chemické prvky názvy a značky - učivo na základnej škole

Chemické prvky

Zoznam chemických prvkov je ako telefónny zoznam? Vôbec to tak nemusí byť! Učenie môže byť rýchle a ľahké. Aj pre teba! Memorovať bez pochopenia podstaty, bez nájdenia logiky, či nejakých  súvislostí je možno získanie nejakých vedomostí, ale len na veľmi krátky čas. S chemickými prvkami sa budeš stretávať celý život, Read more…

hra ChemPlay

Objednaj

Kde objednať? Vzdelávacie inštitúcie Hru si viete zakúpiť v balení podľa vašich konkrétnych potrieb – podľa počtu žiakov, s ktorými pracujete  (S, M, L, XL alebo XXL). Viete ušetriť!   didaktis.sk preskoly.sk Individuálne objednávky Slovenská republika martinus.sk preskoly.sk Česká republika martinus.cz Ako vyťažiť z hry maximum? Chcete z hry ChemPlay využiť maximum? Zaškolíme Read more…

O hre

Hra ChemPlay pomáha začiatočníkom ľahko zvládnuť názvoslovie a chemické značky, pokročilým precvičovať zlúčeniny. Deti vymysleli hru pre iné deti  ktorá rúca mýty o nepochopiteľnosti chémie.  Venujte svojim deťom zopár minút pri hre a oni zvládnu názvy prvkov doslova za pár minút. Budú hrdé a motivované.  Dajte im možnosť rásť! Čo Read more…

periodická tabuľka prvkov - chemické prvky názvy a značky

Prvky podľa názvu

Ako si ľahko zapamätať značky a názvy prvkov… Pripravili sme zoznam chemických prvkov periodickej tabuľky zoradený podľa názvu tak, aby bola jasná súvislosť medzi názvom a značkou.Štipka latinčiny tvojej inteligencii vôbec neuškodí a názvy aj značky si zapamätáš oveľa skôr, lebo ti budú dávať zmysel!  Máme pre teba radu:1) vyber Read more…

Čo je chémia

Chémia je prírodná veda Chémia je prírodná veda, ktorá sa zaoberá štruktúrou, zložením a vlastnosťami rôznych látok a zároveň skúma, ako sa môžu meniť na iné látky. Chémia sa niekedy označuje aj názvom „centrálna veda“, lebo je prepojením medzi biológiou a fyzikou. S chémiou sa stretávame každodenne. Spojená je hlavne s činnosťou Read more…

Základné pojmy

Základné pojmy v chémii V nasledujúcom texte uvádzame vysvetlenie základných pojmov používaných v chémii, ktoré ťa budú sprevádzať počas jeho štúdia. Stretneš sa s nimi nie len v chémii, ale aj iných vedných disciplínach.  Aby si s nimi mohol dobre pracovať, je potrebné základné pojmy nie len poznať, ale im Read more…

Zmesi – oddeľovanie zložiek

Prečo oddeľujeme chemické zložky Aby sme mohli látky dostatočne podrobne skúmať, potrebujeme ich mať v čistom stave. V prírode sa však častejšie vyskytujú vo forme zmesí. Keďže zložky zmesi nie sú chemicky viazané, môžeme ich od seba oddeliť rozličnými fyzikálnymi metódami. To, ktorú z nich použijeme, záleží od typu zmesi. Read more…

Zmesi

Čo je to zmes Zmes je sústava zložená z niekoľkých chemicky čistých látok, ktoré sa dajú oddeliť fyzikálnymi metódami. Zmesi delíme podľa veľkosti častíc na: – homogénne zmesi, – koloidné zmesi – heterogénne zmesi. Látky v zmesiach nie sú chemicky viazané. Zložky zmesí Každá zmes obsahuje minimálne dve zložky.  Prvú nazývame kontinuálne médium. Read more…

Hydrolýza solí

Pomocou hydrolýzy solí zisťujeme, ako sa správajú vo vodných roztokoch a taktiež určujeme ich pH. Soľ vo vodnom roztoku disociuje na katióny a anióny. Prítomné sú však aj molekuly vody.  Aby sme zistili pH, potrebujeme zapísať reakcie jednotlivých vzniknutých aniónov a katiónov s H2O. Niekedy nemusia tieto látky zreagovať – vtedy to tiež ovplyvní hodnotu pH. Read more…

Instagram