V tomto článku si povieme o zlúčeninách halogénov

Halogény sa nachádzajú v VII.A skupine periodickej sústavy prvkov. 

Sú to: fluór (F), chlór (Cl), bróm (Br), jód (I) a astát (At).

halogeny periodicka tabulka prvkov

Halogénvodíky

Halogénvodíky sú zlúčeniny, ktoré vznikajú priamym zlučovaním halogénu s vodíkom, alebo neutralizáciou

Sú to bezfarebné plyny s charakteristickým zápachom, ktoré tvoria jednu kovalentnú väzbu.

zluceniny halogenov halogenvodiky

Fluorovodík (HF)

– v roztoku kyselina fluorovodíková – je stredne silná kyselina vytvárajúca vodíkové väzby. 
Uchovávame ju v plastových nádobách, pretože leptá sklo.

Chlorovodík (HCl)

– kyselina chlorovodíková, alebo tiež kyselina soľná. Bežne býva koncentrovaná (36-38%).
Veľký význam má pri trávení a v chemickom priemysle. 

Bromovodík (HBr)

– kyselina bromovodíková je silnejšia kyselina ako HCl – koncentrácia 48%.

Halogenidy

Halogenidy sú binárnymi zlúčeninami halogénov – obsahujú dva rôzne prvky: jeden anión a jeden katión. 
Halogenidy sú soli odvodené od halogénvodíkov
Pripravujú sa priamym zlučovaním, neutralizáciou, alebo reakciou halogénvodíka s kovom

   Delíme ich na tri skupiny:

   – iónové
   – molekulové 
   – s reťazcovou štruktúrou.

   Fluorid sodný (NaF)

   –  je anorganická zlúčenina fluóru a sodíka.
   Používa sa pri prevencii zubného kazu a terapii osteoporózy. Pri nadbytku je škodlivý.

   Chlorid sodný (NaCl)

   – poznáme ho aj pod názvom kuchynská soľ. Je to anorganická zlúčenina  chlóru a sodíka.
   Okrem gastronómie sa využíva aj v zdravotníctve alebo ako konzervačný prostriedok v 
   potravinárstvom priemysle

   Bromid draselný (KBr)

   Bromid strieborný (AgBr)

   –anorganické zlúčeniny brómu a draslíka, alebo striebra. 
   Využívajú sa vo fotopriemysle. 
   Bromid strieborný sa pri priamom pôsobení svetla rozkladá na striebro (Ag)  a bróm (Br).

   Bromid sodný (NaBr)
   Bromid vápenatý (CaBr)

   – používajú sa v medicíne ako sedatíva.

   Jodid draselný (KI)

   – je anorganická zlúčenina jódu  a draslíka.
   Je mierne dráždivý – pri práci s ním treba používať ochranné rukavice.
   Používa sa v potravinárstve, ako zložka dezinfekčných prostriedkov, ale aj v biomedicíne. Doma sa môžete stretnúť s jodidovanou kuchynskou soľou. 
   Vplýva na účinnosť štítnej žľazy.

   Oxidy

   Oxidy sú dvojprvkové zlúčeniny kyslíka s iným prvkom. Vo väčšine prípadov sú nestále. 
   Výnimkou je fluorid kyslíka, pretože fluór má vyššiu elektronegativitu ako kyslík.

    Delíme ich na tri skupiny:

    iónové 
    (atóm kyslíka je viazaný iónovou väzbou s katiónom kovu – hlavne alkalické kovy, kovy alkalických zemín)

    atómové
    (s prvkami zo stredu periodickej tabuľky – atómy sú viazané kovalentnými väzbami)

    molekulové
    (s polokovmi a kovmi – atómy sú viazané kovalentnými väzbami)

    Viac o chemických väzbách a oxidoch.

    Kyslíkaté kyseliny

    Kyslíkaté kyseliny halogénov sú silné oxidačné činidlá. Okrem fluóru ich dokáže tvoriť každý prvok tejto skupiny. Všetky kyslíkaté kyseliny s chlórom zaraďujeme medzi silné kyseliny.

     kyselina chlórna (HClO)

     – je to nestála kyselina, rýchlo sa mení.
     Odvodzujeme z nej soli – chlórnany. Tie sa využívajú na výrobu výbušnín a zápaliek.

     Zdroje: školské poznámky šprta

     Ohodnoť článok
     Páčil sa Vám článok?
     fb-share-icon
     Instagram