Chemické prvky

Názvy chemických prvkov = telefónny zoznam? Vôbec to tak nemusí byť! Učenie môže byť rýchle a ľahké. Aj pre teba! Memorovať bez porozumenia, pochopenia podstaty, bez nájdenia logiky, či nejakých  súvislostí je získanie vedomostí na veľmi krátky čas. Preto sme pripravili názvoslovie chemických prvkov a značiek, ktoré sa potrebuješ do Read more…

periodická tabuľka prvkov - chemické prvky názvy a značky

Prvky podľa názvu

značky a názvy chemických prvkov ľahko a rýchlo! Ako si ľahko zapamätať značky a názvy prvkov… Ako to prebieha štandardne? Žiaľ asi takto: Učiteľka ti na hodine chémie nadiktuje značky aj so slovenskými názvami a TY, študent, nájdi v sebe silu a chuť naučiť sa tento telefónny zoznam, ktorý vôbec Read more…

Čo je chémia

Chémia je prírodná veda. Zaoberá sa štruktúrou, zložením a vlastnosťami látok a skúma, ako sa môžu meniť na iné látky. Niekedy sa označuje ako „centrálna veda“, lebo je prepojením medzi biológiou a fyzikou. Stretávame sa s ňou každodenne, nielen s človekom je spojená už od nepamäti. Poznáme už niekoľko miliónov chemických látok a stále objavujeme a skúmame Read more…

Základné pojmy

Základné pojmy atóm základná stavebná jednotka všetkých látok, najmenšia častica hmoty. Všetky atómy nie sú rovnaké, každý prvok má „svoj“ atóm, ktorý sa odlišuje od ostatných. Skladá sa z kladne nabitého jadra a záporne nabitého obalu. elektrón záporne nabitá častica, tvorí obal atómu. Označuje sa ako e-. Jeho náboj je -1,602×10-19, Read more…

Oddeľovanie zložiek

Prečo oddeľujeme chemické zložky Aby sme mohli látky dostatočne podrobne skúmať, potrebujeme ich mať v čistom stave. V prírode sa však častejšie vyskytujú vo forme zmesí. Keďže zložky zmesi nie sú chemicky viazané, môžeme ich od seba oddeliť rozličnými fyzikálnymi metódami. To, ktorú z nich použijeme, záleží od typu zmesi. Read more…

Zmesi

Čo je to zmes Zmes je sústava zložená z niekoľkých chemicky čistých látok, ktoré sa dajú oddeliť fyzikálnymi metódami. Zmesi delíme podľa veľkosti častíc na: – homogénne zmesi, – koloidné zmesi – heterogénne zmesi. Látky v zmesiach nie sú chemicky viazané. Zložky zmesí Každá zmes obsahuje minimálne dve zložky.  Prvú nazývame kontinuálne médium. Read more…

Hydrolýza solí

Pomocou hydrolýzy solí zisťujeme, ako sa správajú vo vodných roztokoch a taktiež určujeme ich pH. Soľ vo vodnom roztoku disociuje na katióny a anióny. Prítomné sú však aj molekuly vody. Aby sme zistili pH, potrebujeme zapísať reakcie jednotlivých vzniknutých aniónov a katiónov s H2O. Niekedy nemusia tieto látky zreagovať – vtedy to tiež ovplyvní Read more…

pH meranie

pH – kyseliny a zásady

Kyseliny a zásady Kyseliny a zásady majú protikladné účinky, ale úzko spolu súvisia. Chemické vlastnosti týchto látok spočívajú v prenose katiónov vodíka. Kyseliny ho dokážu odovzdať, zásady naopak prijať. Kyseliny Kyseliny sú zlúčeniny, ktoré vo vodnom roztoku odštepujú katión vodíka a vytvárajú oxóniový katión H3O+. Kyseliny majú rôznu silu, ktorá závisí od ich schopnosti katión vodíka Read more…