Egyptská kultúra

Egyptská civilizácia bola dlhé stáročia najpokrokovejšou na svete. V Afrike starovekí Egypťania obývali brehy rieky Níl už v období 5 tis. rokov pred n.l. Povodie rieky ľuďom poskytovalo v inak suchej krajine dostatok vlahy. To im umožnilo osídlenie, rozvoj poľnohospodárstva a chovu dobytka. Mali teda trvalo zabezpečený zdroj potravy. Začiatkom Read more…

Sumerská kultúra

Prvá významná civilizácia – sumerská – sa rozvíjala asi od 5 tis. rokov pred n.l. na území medzi riekami Eufrat a Tigris. Toto územie dnešného Iraku sa nazývalo Mezopotámia a vznikli tu prvé veľké mestá ako Ur, Uruk, Nippur. Sumeri stavali svoje domy z materiálu, ktorý mali vo svojej blízkosti. Read more…

Starovek

Starovek je časové obdobie svetových dejín, ktoré sa začína vznikom prvých štátov (teda okolo 3 tis. pred n.l. – Sumerská, neskôr Perzská ríša, Egypt, Rím, Antické Grécko a končí zánikom Západorímskej ríše v roku 476 n.l. Toto obdobie označujeme ako otrokárske obdobie alebo otrokársku spoločnosť. Za kultúrny medzník medzi pravekom Read more…

Pravek

Pravek je najstaršie a najdlhšie historické obdobie, ktoré trvalo viac ako 12 mil. rokov. Označujeme ho tiež ako prvotnopospolné obdobie alebo prvotnopospolnú spoločnosť. Skutočnosť, že prví ľudia žili v jaskyniach je známa asi každému. Neskôr sa ich obydlím stali prístrešky a stany. O architektúre v období najstaršieho praveku sa teda Read more…

Instagram